ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Üç Komplike Orf Olgusu
1 Çankırı Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Çankırı, Türkiye  
2 Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 90-92
DOI: 10.5152/kd.2017.22
Anahtar Kelimeler: Orf, erythema multiforme
Özet

Orf, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlardan insana bulaşan Parapoxvirus’un etken olduğu bir zoonozdur. Daha çok hayvanlarla temasın sık olduğu meslek gruplarında görülür. Kurban bayramları sonrasında veya bahar ve yaz aylarında epidemiler yapmakta ve insan sağlığını tehdit etmektedir. En çok ellerde yerleşen papülonodüler lezyonlar şeklinde görülür. Hastalığın tanısı klinik bulgular, histolojik inceleme ve virus DNA’sının tespitine dayanır. Ancak genellikle temas öyküsü ve karakteristik lezyonların görülmesiyle tanı konmaktadır. Nadiren komplikasyonlar görülürse de orf, genellikle spontan olarak iyileşmekte ve tedavi gerektirmemektedir. Bu yazıda erythema multiforme, lenfanjit ve büllöz pemfigoid gelişen üç komplike orf olgusu sunulmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018