ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Salmonella enteritidis’e Bağlı Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonu ve Osteomyelit: Bir Olgu Sunumu
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 93-95
DOI: 10.5152/kd.2017.23
Anahtar Kelimeler: Osteomyelit, yumuşak doku infeksiyonu, Salmonella, immünokompetans
Özet

Salmonella osteomyeliti immünokompetan hastalarda nadirdir ve sıklıkla orak hücreli anemi, talasemi, diabetes mellitus gibi hastalıkları olan  ve immünosüpresyon altındaki hastalarda görülür. Bu yazıda 72 yaşında altta yatan hastalığı olmayan bir erkekte ortaya çıkan Salmonella enteritidis’e bağlı deri ve yumuşak doku infeksiyonu ve osteomyelit olgusu bildirilmiştir. Hasta antimikrobiyal tedavi ve cerrahi girişimle başarılı şekilde tedavi edilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018