ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Adıyaman’da Endemik Bölgelere Seyahat Öyküsü Olmayan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olguları
1 Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye  
2 Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye  
3 Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye  
4 Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 142-145
DOI: 10.5152/kd.2017.34
Anahtar Kelimeler: Kırım-Kongo kanamalı ateşi virusu, kene tutunmaları, Adıyaman
Özet

Amaç: Bu çalışmayla, endemik bölgeye seyahat öyküsü olmasa da Adıyaman ilinde Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) olan hastalarla karşılaşılabileceğine ilk kez dikkat çekmek istedik.

 

Yöntemler: Mayıs 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne yatırılarak KKKA tanısı konulmuş, kırsal bölgede yaşayan ve ateşi olan beş hasta değerlendirildi. KKKA virusu RNA’sı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’yla, IgM antikorları “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) yöntemiyle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı’nda saptandı.

 

Bulgular: Bir hastada yatırıldıktan sonra yapılan fiziksel inceleme sırasında inguinal bölgede kene saptandı. Diğer hastalardan üçünün öyküsünde kene tutunması saptanırken bir olguda kene tutunması öyküsü yoktu. Tüm hastalara destek tedavisi uygulandı. İki hastaya kanama ve trombositopeni nedeniyle taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu da verildi. Hastalar şifayla taburcu edildi.

 

Sonuçlar: Ülkemizde KKKA olgularının sık görüldüğü aylarda acil servise ateşle başvurmuş kırsal bölgede yaşayan hastalarda, klinik tabloyu açıklayacak herhangi bir neden bulunamadığında, öykünün derinleştirilmesine ve fizik muayeneye daha fazla önem verilmelidir. Hastaların saçlı derileri, kasık bölgeleri ve koltuk altları, kene tutunması açısından dikkatle incelenmelidir. 

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 142-5.

 

Cite this article as: Sayıner HS, Şahin MS, Bıyık M, Selçuk MY, Aksöz S, Öznas O. [Crimean-Congo haemorrhagic fever cases without travel history to endemic areas in Adıyaman]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 142-5. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018