ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
İntratekal Kolistinle Başarıyla Tedavi Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii’ye Bağlı Nozokomiyal Menenjit
1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye  
Klimik Dergisi 2017; 30: 155-157
DOI: 10.5152/kd.2017.38
Anahtar Kelimeler: Çoğul ilaç direnci, Acinetobacter baumannni, postnöroşirürjikal menenjit, kolistin
Özet

Acinetobacter baumannii çeşitli mekanizmalarla çoğul antibiyotik direnci gösterebilen, önemli bir sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyon etkenidir. Pnömoni, menenjit ve sepsis gibi mortalite oranı yüksek, ciddi seyirli infeksiyonlara neden olabilir. Beyin cerrahisi girişimlerinden sonra görülen nozokomiyal menenjitlerin büyük bir kısmından çoğul ilaç dirençli A. baumannii suşları sorumludur. Bu yazıda, nöroşirürji girişimi sonrası çoğul ilaç direnci olan A. baumannii’ye bağlı olarak nozokomiyal menenjit gelişen, intravenöz kolistin ve meropenem tedavisine ek olarak intratekal kolistin uygulandıktan sonra beyin-omurilik sıvısı bulguları düzelen 28 yaşında bir erkek hasta sunularak literatür gözden geçirilmiştir. 

Klimik Dergisi 2017; 30(3): 155-7.

 

Cite this article as: Çerçioğlu D, Cesur S, Ataman-Hatipoğlu Ç, et al. [Nosocomial meningitis due to multidrug-resistant Acinetobacter baumannii successfully treated with intrathecal colistin]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 155-7. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018