ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Streptococcus equi'nin Neden Olduğu Protez Kapak Endokarditi ve Yaygın İnfeksiyon
1 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye  
2 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye  
3 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye  
4 Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 61-63
DOI: 10.5152/kd.2018.15
Anahtar Kelimeler: Endokardit, Streptococcus equi, Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, zoonozlar.
Özet

 

Bu olgu sunumunda protez kapak endokarditinin yanı sıra, menenjit, beyin ve paravertebral alanda apse ve artritle seyreden ve cerrahi ve medikal tedaviyle iyileşen, alt tür tayini yapılamamış olsa da epidemiyolojik ve klinik özellikleriyle Streptococcus equi subsp. zooepidemicus'un etken olduğu değerlendirilen bir S. equi infeksiyonu sunulmaktadır.

 

Cite this article as: Kutlu M, Sayın-Kutlu S, Emrecan B, Kocaoğlu C, Cevahir N, Herek D. [Prosthetic valve endocarditis and disseminated infection caused by Streptococcus 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018