ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
İnkübasyon Süresi Kısa Olan Bir Jeneralize Tetanos Olgusu
1 Yozgat Şehir Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat, Türkiye  
2 Yozgat Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yozgat, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 64-66
DOI: 10.5152/kd.2018.16
Anahtar Kelimeler: Tetanos, Clostridium tetani, risus sardonicus, trismus.
Özet

 

Bu bildiride, 61 yaşında, kirli yaralanma sonrası acil servise başvuran ve yalnızca tetanos aşısı yapılan, 5 günlük kısa bir inkübasyon süresini takiben jeneralize tetanos gelişen bir olgu sunulmuştur. Başlangıç bulguları risus sardonicus ve trismus olan hasta, solunum yetmezliği gelişmesi üzerine intübe edilerek yoğun bakım ünitesinde takibe alınmıştır. Gelişen otonomik disfonksiyonları tedaviye rağmen gerilemeyen hasta, hastaneye yatışının 23. gününde kaybedilmiştir.

 

Cite this article as: Temoçin F, Köse H, Sarı S. [A case of generalized tetanus with a short incubation period]. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019