ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Sağlık Personelinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyi
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 110-114
DOI: 10.5152/kd.2018.27
Anahtar Kelimeler: HIV, sağlık personeli, yoğun bakım üniteleri, bilgi.
Özet

Amaç: Acil servis, laboratuvar, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi (YBÜ) çalışanları, HIV/AIDS ve diğer infeksiyöz etkenlerle karşılaşma açısından yüksek risk altındadır. Sağlık personelinin bu hastalara uygun yaklaşımda bulunabilmeleri için bilgi düzeylerinin yeterli olması ve önyargıdan uzak yaklaşabilmeleri önemlidir. Bu çalışmada, YBÜ çalışanlarının HIV/AIDS konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla bir anket çalışması yapılması ve sonuçların değerlendirilerek verilecek hizmet içi, eğitimin içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Katılımcılara HIV/AIDS konusunda bilgi düzeylerini ölçmek ve bu hastalara karşı tutumlarını değerlendirmek amacıyla bir anket hazırlanmıştır.


Bulgular
: Ankete YBÜ’de çalışan 30 (%65)’u kadın olmak üzere toplam 46 sağlık çalışanı katıldı. Ankete katılan sağlık çalışanları “HIV/AIDS açısından infeksiyöz kabul edilen klinik örneklerin neler olduğu” sorusuna en yüksek oranda vaginal sekresyon (%83) ve semen (%76)  yanıtını vermişlerdir.


Sonuçlar
: Sağlık personeline yapılacak eğitimlerde özellikle tıbbi bilgilerin verilmesinin yanı sıra HIV/AIDS hastalarıyla ilgili pozitif tutum kazandırabilecek eğitimler düzenlenmelidir. Çalışmamızın sonuçları sağlık çalışanlarına verilecek konuyla ilgili eğitimin içeriğini belirlemek açısından veri sağlamıştır. Bu eğitimlerde HIV/AIDS ile ilgili bilgilerin verilmesinin ve öneminin vurgulanmasının bu hastaların tanı, tedavi ve takibinde fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.


Cite this article as
: İnci A, Altan Y, Biçer İG, Derbent A, Salihoğlu S. [Knowledge level about HIV/AIDS among health care workers at intensive care unit]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 110-4. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019