ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Neisseria animaloris’e Bağlı İlk İnfektif Endokardit Olgusu
1 Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
3 Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
4 Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bursa, Türkiye  
Klimik Dergisi 2018; 31: 161-164
DOI: 10.5152/kd.2018.38
Anahtar Kelimeler: Neisseria animaloris, endokardit.
Özet

Daha öncesine ait bir hastalık öyküsü ve soygeçmişinde bir özellik olmayan 25 yaşında kadın hastanın ani gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle yapılan transtorasik ekokardiyografisinde intraventriküler septumda defekt ve triküspid kapak septal küspis üzerinde hareketli gevşek yapıda kitle imajı izlendi. Hastanın her iki kolundan birer şişe olmak üzere art arda üç gün boyunca toplam 6 kan kültürü alındı.  Tüm kan şişelerinde üreme saptandı. Üreyen etkenler Phoenix™ 100 (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize sisteminde Neisseria animaloris olarak tanımlandı ve “matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry” (MALDI-TOF MS) (Bruker Daltonik, Bremen, Almanya) ile doğrulandı. Antibiyotik duyarlılıkları gradyan difüzyon yöntemiyle araştırıldı ve N. meningitidis için kabul edilen European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 2013  standardlarıyla penisilin G’ye dirençli, seftriaksona duyarlı olarak yorumlandı. Etkenin özelliği nedeniyle hayvan teması, hayvan ısırığı, diş veya dişeti sorunları açısından sorgulanan ve değerlendirilen hastada bir risk faktörü saptanmadı. Ateşinin, infektif endokardite eğilim yaratan kardiyak durumunun ve akciğer embolisinin olması, ekokardiyografide vejetasyonların görülmesi ve ardışık kan kültürlerinde üreme olması nedeniyle modifiye Duke ölçütlerine göre kesin infektif endokardit tanısı konuldu. Üreyen N. animaloris’in genellikle köpek ya da kedi tarafından ısırılan olgularda yara yeri infeksiyonuna neden olduğuna dair yayınlar olmasına rağmen infektif endokardit etkeni olduğuna dair bilgi yoktur. Olgumuz N. animaloris’in etken olduğu tek infektif endokardit olgusudur.


Cite this article as
: Tüzemen NÜ, Hemiş RB, Yiğit M, et al. [First case of  infective endocarditis associated with Neisseria animaloris]. Klimik Derg. 2018; 31(2): 161-4. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019