ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Ensefalitle Karışan Bir Olgu: PRES
1 Adyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye  
2 Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları, Diyarbakır, Türkiye  
3 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye  
Klimik Dergisi ; : -
DOI: 10.5152/kd.2018.55
Anahtar Kelimeler: Ensefalit, PRES.
Özet

 

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) baş ağrısı, şuur bozukluğuyla ortaya çıkan santral sinir sistemi patolojileriyle ayırıcı tanısı gereken bir tablodur ve ensefalitle karışabilir. Biz şuur bozukluğuyla gelen ve sonrasında PRES tanısı alan bir olguyu sunduk.

 

Cite this article as: Aksöz S, Kaya S, Çomoğlu Ş, Baykan AH. [A case confused with encephalitis: PRES]. Klimik Derg. 2018; DOI: 10.5152/kd.2018.55. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 28.12.2018