ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
Antitiroid İlaçla İlişkili Agranülositoz Sonrası Gelişen Yumuşak Doku İnfeksiyonu
1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye  
Klimik Dergisi ; : -
DOI: 10.5152/kd.2018.56
Anahtar Kelimeler: Metimazol, agranülositoz.
Özet

 

Agranülositoz, metimazol ve propiltiourasil gibi antitiroid ilaçların nadir ancak hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilen yan etkisidir. Literatürde, kadın cinsiyet, 40 yaşın üzerinde olmak ve antitiroid ilaç başlangıcındaki ilk üç ay, agranülositoz gelişimi açısından risk faktörü olarak gösterilmiştir. Olgumuzda, belirtilen bütün risk faktörleri bulunmaktadır.

Antitiroid ilaç izlemi sırasında rutin hemogram takibi önerilmemekle beraber, agranülositoz için risk faktörü olan asemptomatik hastaları saptamak için tedavinin ilk 2 ayında 2 haftada 1 kez hemogram takibi de literatürde yer almaktadır. Ayrıca, kullandığı ilaç ve oluşabilecek yan etkiler açısından bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Olgumuza ilaç başlandıktan sonra hemogram takibi yapılmamıştır.

Hipertiroidi nedeniyle 3 aydır metimazol kullanan, 73 yaşında kadın, ateş yüksekliği, nötropeni ve paronişiyle başvurmuştur. Agranülositoz iyileşme sürecinde tırnak yatağıyla distal falanksta iskemik nekroz, ön koldaysa selülit gelişerek komplike olmuştur. Üç hafta antibiyotik tedavisi ve kısmi parmak ampütasyonuyla başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

Bu sunumdaki amacımız; nadir görülen metimazolle ilişkili agranülositozla komplike olan yumuşak doku infeksiyonu ve antitiroid ilaçla ilişkili agranülositoz sıklığı, risk faktörleri ve komplikasyonlarını irdelemektir.

 

Cite this article as: Karaşahin Ö, İba-Yılmaz S. [Soft tissue infection after antithyroid drug-associated agranulocytosis]. Klimik Derg. 2018; DOI: 10.5152/kd.2018.56. Turkish.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 28.12.2018