ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Özgün Araştırma
Batman Bölge Devlet Hastanesi Transfüzyon Merkezine Başvuran Kan Vericilerinin HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi
1 Batman Bölge Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Batman, Türkiye  
Klimik Dergisi 2011; 24: 173-175
DOI: 10.5152/kd.2011.42
Anahtar Kelimeler: Kan bağışçıları, hepatit B yüzey antijeni, hepatit C antikoru, HIV antikoru.
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 2008-2010 yılları arasında Batman Bölge Devlet Hastanesi Transfüzyon Merkezi'ne başvuran kan vericilerinde HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV 1/2 seroprevalansını değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Yaşları 18-60 arasında değişen kan vericilerine, donör sorgulama formu doldurulmuş ve genel klinik muayenesi yapılmıştır. Riskli olmayan adaylara tarama testleri uygulanmıştır. HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2 + p24 antijen testleri mikropartikül enzim immünoessey (MPEIA) yöntemi ile (Architect i2000 SR, Abbott, Almanya) çalışılmıştır.

 

Bulgular: Toplam 3316 kan vericisine tarama testleri çalışılmıştır. Çalışılan testlerin 64 (%1.9)’ünde HBsAg, 3 (%0.1)’ünde anti-HCV pozitifliği saptanmıştır. HIV seropozitifliği tespit edilmemiştir.

 

Sonuçlar: Bulgularımız Transfüzyon Merkezi’ne başvuran donörlerde seropozitiflik oranlarının Türkiye geneline göre düşük olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018