ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Olgu Sunumu
HIV İnfeksiyonlu Hastada Toksoplazmoza Bağlı Myelit Olgusu
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Klimik Dergisi 2013; 26: 78-80
DOI: 10.5152/kd.2013.24
Anahtar Kelimeler: HIV, toksoplazmoz, myelit.
Özet

HIV ile infekte hastalarda myelopati sık görülen bir klinik durumdur. Bu hastalarda myelopatinin en sık nedeni vakuoler myelopati iken lenfoma, tüberküloz, ayrıca sitomegalovirus ve herpes simpleks virusu gibi viral etkenler de myelopatiye yol açabilir. Toxoplasma infeksiyonu HIV ile infekte hastalarda yer kaplayan kraniyal lezyonların en sık nedeni olmasına rağmen medulla spinalis tutulumuna sık rastlanmaz. Bu yazıda 49 yaşında multipl kraniyal ve spinal toksoplazmoz lezyonları bulunan bir olgu sunuyoruz. Olgumuz tedavinin erken başlanmasıyla kraniyal toksoplazmozda olduğu gibi spinal tutulumlu Toxoplasma infeksiyonunda da hem klinik hem de radyolojik iyileşme olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 04.06.2018