Klimik Dergisi
Olgu Sunumu
Alojenik Kök Hücre Nakli Yapılan Bir Hastada Aspergillus ve Nocardia Koinfeksiyonu

Alojenik Kök Hücre Nakli Yapılan Bir Hastada Aspergillus ve Nocardia Koinfeksiyonu

1.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2.

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

4.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 195-199
DOI: 10.5152/kd.2019.42
Okunma: 958 İndirilme: 168 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Bu bildiride alojenik kök hücre nakli yapılan ve sonrasında graft versus host hastalığı nedeniyle yoğun immünosüpresif tedavi alan bir hastada birlikteliği nadir görülen Aspergillus ve Nocardia koinfeksiyonu sunulmuştur. Klinisyen ve laboratuvar işbirliğinin nadir olan infeksiyonlarda bile erken tanı sağladığı ve hedefe yönelik tedavinin sağkalıma etkisi vurgulanmak istenmiştir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 195-9.

 

Cite this article as: Araz H, Kocagül-Çelikbaş A, Hazırolan G, et al. [Aspergillus and Nocardia coinfection in a patient with allogeneic stem cell transplantation]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 195-9. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484