Klimik Dergisi
Derleme

Antifungal Yönetimi

1.

Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: Özel Sayı 150-153
DOI: 10.5152/kd.2019.59
Okunma: 459 İndirilme: 93 Online Yayın Tarihi: 19 Kasım 2019

Bağışıklığı zayıflamış hastaların sayısının artmasına bağlı olarak invazif fungal infeksiyon sıklığı da artmıştır. Yüksek mortalite oranları ve maliyetin yanı sıra antifungal direnci oranlarındaki artış da antifungal yönetimi (AFY) programlarının uygulanması için belirleyici olmuştur. AFY programlarının temel amacı maliyeti azaltmaktan çok, sağlık bakımının kalitesini artırıp iyi klinik sonuçlar elde etmektir. Bu çerçevede antifungal ilaçların uygun kullanımı sağlanarak istenmeyen etkiler ve direnç gelişme olasılığı en aza indirilebilecektir. AFY programları, gerek tanı ve tedaviye ilişkin kanıtların daha az ve karışık olması, gerekse antifungal ilaç seçeneklerinin azlığı nedeniyle, antibakteriyel yönetimi programları kadar yaygın uygulanmamaktadır. Hızlı tanı yöntemleri ve terapötik ilaç düzeyi takibi, AFY programlarının kilit bileşenleridir. Mevcut veriler, AFY programlarının uygulanabilir, sürdürülebilir, benimsenebilir olduğuna işaret etmekte; rutin işleyişte kullanılmasını desteklemektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 150-3.

Cite this article as: Kurt-Azap Ö. [Antifungal stewardship]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 150-3. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484