Klimik Dergisi
Olgu Sunumu
Bir Nekrotizan Fasiit Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Bir Nekrotizan Fasiit Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

1.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

2.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

3.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

4.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 203-205
DOI: 10.5152/kd.2019.44
Okunma: 1372 İndirilme: 277 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Nekrotizan fasiit, cilt, cilt altı doku ve fasyaları etkileyen, hızla yayılan inflamasyon, tromboz ve nekrozla seyreden ciddi bir yumuşak doku infeksiyonudur. Hastalık tanısı erken konulmalı ve uygun antibiyoterapi ve cerrahi debridman yapılmalıdır. Tanıda veya tedavide yaşanacak gecikme mortaliteyi ve morbiditeyi önemli ölçüde artırmaktadır. Bu bildiride fatal olarak seyreden nekrotizan fasiitli bir olgunun literatür ışığında sunulması amaçlanmıştır. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 203-5.

 

Cite this article as: Nazik S, Öztürk P, Topak D, et al. [A case of necrotizing fasciitis and review of the literature]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 203-5. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484