Klimik Dergisi
Olgu Sunumu

Bruselloza Bağlı Endokardit: Bir Olgu Sunumu

1.

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

2.

Konya Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye

3.

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Klimik Dergisi 2009; 22: 106-108
Anahtar Kelimeler : Bruselloz, endokardit.
Okunma: 101 İndirilme: 11 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Endokardit brusellozun nadir ancak fatal bir komplikasyonudur. Bu yazıda 22 yaşında, sadece medikal tedavi ile kür elde edilen, aort kapak endokarditli bir olgu sunulmuştur. Bizim olgumuz ve literatür, seçilmiş olgularda, konservatif tedavinin cerrahi tedaviye bir alternatif olabileceğini göstermiştir. 

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484