Klimik Dergisi
Olgu Sunumu
Endemik Olmayan Bir Bölgede Tanısı Gecikmiş Tularemi: Üç Olgu Bildirisi

Endemik Olmayan Bir Bölgede Tanısı Gecikmiş Tularemi: Üç Olgu Bildirisi

1.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 206-209
DOI: 10.5152/kd.2019.45
Okunma: 1044 İndirilme: 183 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Tularemi salgınlar ya da sporadik olgular şeklinde ortaya çıkan ve halk sağlığı için önemini yitirmeyen zoonotik hastalıklardan biridir. Klinik çeşitlilik göstermesi nedeniyle infeksiyöz ve infeksiyon dışı birçok hastalıkla karışabilmektedir. Özellikle endemik olmayan bölgelerde, ayırıcı tanıda akla gelmezse, invazif tetkikler ve gereksiz tedaviler uygulanabilmektedir. Servikal lenfadenopati etyolojisi araştırılmak üzere infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji polikliniğine sevk edilen ilk olguda, diğer testlerin negatif olmasına, izlemde gelişen erythema nodosum lezyonlarına ve epidemiyolojik öyküye dayanılarak tularemi düşünülmüş; tanı, serolojik olarak mikroaglütinasyon testiyle doğrulanmıştır. İkinci ve üçüncü olgularda ise serum örneği, tularemiyi düşündüren epidemiyolojik öykülerine dayanılarak, hastaların ilk başvurularında gönderilmiştir. Yine de hastaların yakınmalarının başlangıcıyla tularemi tanısı konması arasında yaklaşık üç ay geçmesi dikkat çekici bulunmuştur. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 206-9.

 

Cite this article as: Uyar-Güleç G. [Delayed diagnosis of tularemia in a nonendemic area: a report of three cases]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 206-9. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484