Klimik Dergisi
Olgu Sunumu

Fatal Seyirli Erişkin Tetanosu: Bir Olgu Bildirisi

1.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye

2.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye

3.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Niğde, Türkiye

4.

İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 200-202
DOI: 10.5152/kd.2019.43
Anahtar Kelimeler : Tetanos, erişkin, bağışıklama, fatalite.
Okunma: 1044 İndirilme: 196 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Tetanos, sağlık alanındaki gelişmelere rağmen fatal olarak seyredebilen, yaralanmalardan sonra daima akla getirilmesi gereken ve immünoprofilaksiyle önlenebilir bir infeksiyon hastalığıdır. Bu bildiride önceden immünizasyon öyküsü olmayan, yaralandıktan sonra acil servise ilk başvurusu sırasında tetanos profilaksisi eksik yapılan bir hasta sunulmuştur. Jeneralize tetanos tablosuyla yoğun bakım ünitesinde izlenen hasta tedaviye rağmen otonomik disfonksiyonu kontrol altına alınamamış ve fatal bir seyir göstermiştir. Yaralanma veya travma nedeniyle başvuran hastaların tetanos profilaksisi sorgulanmalı, korunmada özellikle erişkin bağışıklaması açısından, aşı uygulamalarının düzenli olarak yapılması için stratejiler geliştirilmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 200-2.

 

Cite this article as: Arslan-Gülen T, Destegül D, Ortaköylü-Kılıçkaya R, İmre A, Atan-Uçar Z , Kayabaş Ü. [Adult tetanus with fatal course: A case report]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 200-2. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484