Klimik Dergisi
Derleme

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Klinik Özellikler: Aspergilloz, Kandidiyaz ve Mukormikoz

1.

Memorial Şişli ve Ataşehir Hastaneleri, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: Özel Sayı 124-127
DOI: 10.5152/kd.2019.54
Okunma: 506 İndirilme: 74 Online Yayın Tarihi: 19 Kasım 2019

İnvazif fungal infeksiyon (İFİ), özellikle bağışıklığı baskılanmış bireylerde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Klinik olarak hastalığın ciddiyeti çok farklı olabilir. Deri ve mukoza infeksiyonları daha sık görülen mantar infeksiyonlarıdır. Bazı olgularda ise yaşamı tehdit eden infeksiyonlar görülebilir. Candida ve Aspergillus cinsinden mantarlar en sık rastlanan İFİ etkenleridir. Candida spp. hastanelerde insidansı son yirmi yılda sürekli artarak, önemli bir sepsis etkeni haline gelmiştir. Aspergilloz en sık ikinci İFİ'dir. Hematolojik malignite tedavisindeki gelişmelerle birlikte aspergilloz insidansı da son iki dekaddır artmaktadır. Mukormikoz aspergillozdan sonra en sık görülen ikinci küf infeksiyonudur. Mucor spp. ve benzeri türler çok yıkıcı infeksiyonlara neden olabilmektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 124-7.

Cite this article as: Alan MS. [Clinical features of invasive fungal infections: aspergillosis, candidiasis and mucormycosis]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 124-7. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484
3