Klimik Dergisi
Derleme

İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tanısı: Kültür ve Antifungal Duyarlılık Testleri

1.

Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: Özel Sayı 128-130
DOI: 10.5152/kd.2019.55
Okunma: 787 İndirilme: 119 Online Yayın Tarihi: 19 Kasım 2019

Tanı ve tedavi yaklaşımlarındaki son gelişmelere ve artan seçeneklere rağmen bağışıklığı baskılanmış hasta sayısındaki artışla birlikte invazif fungal infeksiyonların sıklığı da giderek artmaktadır. Mantar infeksiyonlarının tanısında kültür, altın standard olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda, moleküler ve serolojik yöntemlerdeki hızlı gelişmelere rağmen kültür, antifungal duyarlılık testlerine olanak vermesi nedeniyle halen son derece önemlidir. Antifungal ilaçlara direnç, bazı mantar türlerinde doğal olarak görülebileceği gibi klinik uygulamada ya da tarımda antifungallerin yoğun kullanımı sonucunda da kazanılabilir. Ayrıca, antifungal duyarlılık testlerinin sonuçlarının doğru şekilde yorumlanabilmesi açısından etkenin tür ya da kompleks düzeyinde tanımlanması son derece önemlidir. Rutin laboratuvarlarda antifungal duyarlılık testleri, izolasyon, kan ve beyin-omurilik sıvısı gibi steril vücut bölgesinden olduğunda; izole edilen türle ilgili daha önceden bildirilmiş direnç beklendiğinde ve tedaviye yanıt vermeyen hastalarda kazanılmış direnç şüphesi olduğunda uygulanmalıdır. Sonuç olarak, mantar hastalıklarının geleneksel kültür yöntemleriyle tanımlanması, zaman alıcı olmasına ve sonuçların yorumlanması için deneyimli personel gerektirmesine rağmen, tür düzeyinde tanımlamaya ve antifungal duyarlılık testlerinin yapılmasına olanak vermesi açısından vazgeçilmezdir. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 128-30.

Cite this article as: Doğan Ö. [Diagnosis of invasive fungal infections: culture and antifungal susceptibility tests]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 128-30. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484