Klimik Dergisi
Olgu Sunumu

Kan Kültüründeki Difteroidler Streptococcus mutans Olabilir: 16 Ayda Tanınan Bir İnfektif Endokardit Olgusu

1.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2015; 28: 122-125
DOI: 10.5152/kd.2015.25
Okunma: 1751 İndirilme: 418 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Halsizlik, subfebril ateş, el ve ayaklarda ağrılı şişlikler ve intrakraniyal hemorajiyle seyreden; tanınması 16 ay süren bir infektif endokardit (İE) olgusu sunulmuştur. Daha önce bilinen başka hastalığı olmayan 35 yaşındaki kadın hasta, çeşitli dallardan hekimlerce incelenmiş, ekokardiyografide altta yatan bir kapak hastalığı saptanmasına karşın, vejetasyon görülmediği ve romatoid faktör, perinükleer ve sitoplazmik anti-nötrofil sitoplazmik antikorlar gibi otoantikorları pozitif olarak belirlendiği için vaskülit olabileceği düşünülmüştür. İE tanısı merkezi sinir sisteminde mikotik anevrizmaların görülmesiyle akla gelmiş; kan kültüründe üreyen difteroid çomaklar, biyokimyasal testlerle önce Listeria sp. olarak tanımlanmış; ancak 16S rRNA analiziyle etkenin Streptococcus mutans olduğu anlaşılmıştır. Bu olgunun da öğrettiği gibi İE olgularında otoantikorlar dahil çok çeşitli antikorların pozitifleşebileceği, ekokardiyografide vejetasyon görülmeyebileceği ve Gram boyamasında S. mutans’ın difteroid çomak morfolojisi gösterebileceği akılda tutulmalıdır.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484