Klimik Dergisi
Özgün Araştırma
Kardiyolojide Kullanılan Tek Kullanımlık Malzemelerin Tekrar Kullanımı Durumunda Maliyetin Belirlenmesi

Kardiyolojide Kullanılan Tek Kullanımlık Malzemelerin Tekrar Kullanımı Durumunda Maliyetin Belirlenmesi

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 136-145
DOI: 10.5152/kd.2019.32
Okunma: 997 İndirilme: 172 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Amaç: Bir koroner anjiyografi ünitesinde kullanılan tek kullanımlık malzemelerin sterilize edilerek tekrar kullanılması durumunda bir maliyet minimizasyon analizi yapılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Koroner anjiyografi ünitesinde kullanılan malzemelerden tek kullanımlık olup sterilize edilerek tekrar kullanılan 30 çeşit malzeme belirlendi. Bu malzemelerin birim fiyatları çıkarılarak, hastaneye olan maliyetleri satın alma biriminden öğrenildi. Malzemelerin bir kez sterilizasyonundaki personel giderleri, kullanılan su, elektrik miktarı ve maliyeti, paketleme ve sterilizasyon aşamalarındaki giderler hesaplandı. Bu malzemelerin anjiyografi ünitesindeki 2014-2015 yılları arasındaki ihtiyaca göre satın alınma sayısı ve tekrar kullanımda öngörülen sterilizasyon işlemi sayısı tespit edildi. Buna göre malzemelerin tek kullanımıyla tekrar kullanımının hastaneye maliyetleri ayrı ayrı hesaplandı.

Bulgular: Bu 30 çeşit malzemenin her birinden birer adet alındığında maliyeti 17 839.46 TL, tekrar kullanıma hazırlanma aşamalarındaki giderlerin toplamı 255.75 TL, bir yıllık sarfiyat sayısına göre tek sefer kullanımında maliyet 4 787 710 TL, öngörülen sayıda sterilizasyon işlemi uygulandığında yeni malzeme alımının maliyeti 2 162 855 TL, bunların tekrar kullanıma hazırlanma aşamalarındaki giderlerin yıllık toplamı 164 050 TL olarak hesaplandı. Yeni malzeme alımıyla tekrar kullanıma hazırlanmasındaki giderlerin toplamı 2 162 855 + 164 050 = 2 336 905 TL idi. Malzemelerin öngörülen tekrar kullanım sayısına göre hesaplandığında hastanenin tasarrufu yıllık 4 787 710 – 2 336 905 = 2 451 608 TL olarak hesaplandı. Tek sefer kullanıma göre tekrar kullanımın maliyeti %51.2 oranında azalttığı saptandı.

Sonuçlar: Koroner anjiyografi ünitesindeki tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanımının maliyet açısından etkin bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. Özellikle elektrofizyoloji kateterleri ve kalp pillerinin tekrar kullanımı, maliyet etkindir ve tıbbi açıdan güvenlidir. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 136-45.

 

Cite this article as: Akçay A, Akçay M. [Determining the cost of reuse of disposable devices in cardiology]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 136-45. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484