Klimik Dergisi
Düzeltme

Otomatize Sistemde Kolistin Direnci Saptanan İzolatların Gradyan Difüzyon Yöntemi ve Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemiyle Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

1.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

2.

Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bursa, Türkiye

3.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 220-220
DOI: 10.5152/kd.2019.49
Okunma: 903 İndirilme: 143 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019
Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484