Klimik Dergisi
Derleme

Şarbon: Modern Çağda Kendini Unutturmayan Hastalık

1.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 222-228
DOI: 10.5152/kd.2019.66
Anahtar Kelimeler : Şarbon, insanlar, zoonozlar.
Okunma: 660 İndirilme: 352 Online Yayın Tarihi: 27 Aralık 2019

Şarbon bilinen en eski zoonotik hastalıklardan biridir. Sıklığı dünyada ve ülkemizde giderek azalmaktadır. Etkenin giriş yerine bağlı olarak farklı klinik tablolar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde infekte hayvanlardan bulaşan bir zoonoz olarak varlığını sürdürürken, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde biyoterörizmle ilişkili küresel bir tehdit olmayı da sürdürmektedir. Bu derlemede ülkemizdeki varlığını korumakta olan şarbonun güncel durumu gözden geçirilmektedir. Klimik Dergisi 2019; 32(3): 222-8.

Cite this article as: Kadanalı A, Özel AS. [Anthrax: Unforgettable disease in the modern era]. Klimik Derg. 2019; 32(3): 222-8. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484