Klimik Dergisi
Derleme

Solid Organ Nakli Yapılmış Hastalarda İnvazif Fungal İnfeksiyon Tanısı: Nasıl Bir Yol İzlemeli?

1.

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: Özel Sayı 140-149
DOI: 10.5152/kd.2019.58
Okunma: 676 İndirilme: 132 Online Yayın Tarihi: 19 Kasım 2019

İnvazif fungal infeksiyon (İFİ), solid organ nakli yapılanlarda yüksek bir morbidite ve mortaliteyle ilişkilidir. Bu hastalarda, Candida ve Aspergillus türleri en sık İFİ etkenleridir. Etken olarak daha az sıklıkta Cryptococcus türleri, Aspergillus dışı küfler, endemik mikozlar ve Pneumocystis jirovecii saptanmaktadır. Belirti ve bulguların özgül olmaması, tanı testlerinin duyarlılık ve özgüllüğün sınırlı olması nedeniyle İFİ tanısı konulması güç olabilmektedir. Bu derlemede solid organ nakli yapılanlarda sık görülen İFİ’lerin epidemiyolojik özellikleri, klinik seyri, risk faktörleri ve tanı testleri gözden geçirilmiştir. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 140-9.

Cite this article as: Sayın-Kutlu S. [Diagnosis of invasive fungal infection in patients with solid organ transplants: how to approach?]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 140-9. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484