Klimik Dergisi
Derleme

Solid Organ Nakli Yapılmış Hastalarda İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tedavisi

1.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: Özel Sayı 174-176
DOI: 10.5152/kd.2019.63
Okunma: 629 İndirilme: 110 Online Yayın Tarihi: 19 Kasım 2019

Solid organ nakli yapılan hasta sayısı giderek artmaktadır. İnvazif fungal infeksiyon (İFİ) solid organ nakli yapılanlarda önemli bir greft kaybı ve mortalite nedenidir. Bu hastalarda en sık görülen İFİ invazif kandidozdur. Randomize kontrollü çalışmaların eksikliği nedeniyle antifungal tedavileri diğer immünosüprese konaklarda önerildiği gibi yapılmalıdır. Tedavilerinde azol grubu ilaçlar kullanırken ilaç etkileşimlerine dikkat edilmelidir. Klimik Dergisi 2019; 32(Suppl. 2): 174-6.

Cite this article as: Kaya O. [Treatment of invasive fungal infections in patients with solid organ transplants]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 174-6. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484