Klimik Dergisi
Olgu Sunumu

Tenofovir Disoproksil Fumarata Bağlı Nadir Bir Yan Etki: Kaşıntı

1.

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye

2.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Klimik Dergisi 2015; 28: 126-128
DOI: 10.5152/kd.2015.26
Anahtar Kelimeler : Tenofovir, yan etkiler, kaşıntı.
Okunma: 1779 İndirilme: 435 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Tenofovir disoproksil fumarat (TDF) insan immün yetmezlik virusu (HIV) infeksiyonu ve kronik hepatit B tedavisinde kullanılan yüksek genetik bariyerli potent bir antiviral ilaçtır. Yan etki nedeniyle TDF tedavisinin sonlandırılma yüzdesi çok düşüktür. Literatürde kaşıntı, tedavi sonlandırılma nedenleri arasında sayılmamıştır. Bu yazıda, TDF kullanımına bağlı kaşıntı nedeniyle tedavisi sonlandırılan bir kronik hepatit B olgusu sunulmuştur. 

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484