Klimik Dergisi
Derleme

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Candida İnfeksiyonları: Nasıl Tanıyabiliriz?

1.

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: Özel Sayı 135-139
DOI: 10.5152/kd.2019.57
Okunma: 696 İndirilme: 137 Online Yayın Tarihi: 19 Kasım 2019

Candida infeksiyonu, yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde morbidite ve mortalite artışıyla ilişkili ciddi bir problemdir. Çoklu risk faktörlerinin ve ağır hastalıkların varlığı hastaları YBÜ’lerde mantar infeksiyonlarına karşı savunmasız bırakmaktadır. Etkin bir tedaviye erkenden başlamak için Candida infeksiyonlarının tanısının hızla koyulması gereklidir. Kritik hastada eşlik eden hastalıklar ve kompleks klinik durumlar nedeniyle Candida infeksiyonlarının tanısı, klinisyenler için oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Etkenin kan kültürü, steril vücut sıvıları ve dokuda gösterilmesiyle veya histopatolojik olarak tanı konulmasının yanı sıra fungal ajanlara yönelik biyobelirteçler ve hastaya ait çeşitli risk faktörleri de klinik değerlendirmeyle birlikte tanı amaçlı olarak kullanılmaktadır. Klimik Dergisi 2019; 32(Özel Sayı 2): 135-9.

Cite this article as: Bilgili B. [Candida infections in intensive care unit patients: how to diagnose?]. Klimik Derg. 2019; 32(Suppl. 2): 135-9. Turkish

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484