Klimik Dergisi
Olgu Sunumu

Yüksek Prokalsitonin Düzeyiyle Kendini Gösteren Bir DRESS Sendromu Olgusu

1.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 93-95
DOI: 10.5152/kd.2019.20
Anahtar Kelimeler : Prokalsitonin, DRESS sendromu, ateş.
Okunma: 973 İndirilme: 190 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

 

“Drug reaction with eosinofilia and systemic symptoms” (DRESS) sendromu ilaçla ilişkili akut hipersensitivite reaksiyonudur. Bu bildiride nedeni bilinmeyen ateşin araştırılması amacıyla yatırılan, araştırmalarımızda infeksiyonun dışlandığı, prokalsitonin yüksekliğinin eşlik ettiği bir olgu sunulmuştur. Prokalsitoninin, DRESS sendromunda da akut bakteriyel infeksiyonlardaki kadar yüksek olabileceği akılda tutulmalıdır. Ateş etyolojisi araştırılan hastalarda ilaç kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(1): 93-5.

 

Cite this article as: Altunal LN, Çakar ZŞ, Karagöz G, et al. [A case of DRESS syndrome presented with elevated procalcitonin levels]. Klimik Derg. 2019; 32(1): 93-5. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484