Klimik Dergisi
Arama Sonuçları
Toplam 24 Sonuç
Sıralama
Yayın Tarih Sıralama Makale Türü Sıralama

Otomatize Sistemde Kolistin Direnci Saptanan İzolatların Gradyan Difüzyon Yöntemi ve Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemiyle Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Nazmiye Ülkü Tüzemen, Kadir Efe, Halis Akalın, Cüneyt Özakın

(Klimik Dergisi 2019; 32: 220-220) DOI: 10.5152/kd.2019.49

Özet Tam Metin (PDF) Benzer Makaleler

HIV İnfeksiyonu Olan Bir Hastada Gelişen Behçet Hastalığı

Özgür Günal, Süleyman Sırrı Kılıç, Mehmet Derya Demirağ, Elif Dağıstan

(Klimik Dergisi 2019; 32: 217-219) DOI: 10.5152/kd.2019.48

Özet Tam Metin (PDF) Benzer Makaleler

Nedeni Bilinmeyen Ateş: Tüberküloz ve HIV Koinfeksiyonu

Uğur Kostakoğlu, Enes Dalmanoğlu, İlknur Esen Yıldız, Sevda Özdemir-Al, Fatma Yaşar, Ayşe Ertürk

(Klimik Dergisi 2019; 32: 213-216) DOI: 10.5152/kd.2019.47

Özet Tam Metin (PDF) Benzer Makaleler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484