Klimik Dergisi
Arama Sonuçları
Toplam 10 Sonuç
Sıralama
Yayın Tarih Sıralama Makale Türü Sıralama

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İdrar Yolu İnfeksiyonu Göstergelerinin Değerlendirilmesi

Ali Kutta Çelik, Meltem Arzu Yetkin, Fatma Şebnem Erdinç, Çiğdem Ataman-Hatipoğlu, Günay Tuncer-Ertem, Behiç Oral, Mahmut Kaçar, Uğur Koşar, Murat Duranay, Ali Pekcan Demiröz

(Klimik Dergisi 2008; 21: 12-16)

Özet Tam Metin (PDF) Benzer Makaleler

Brusellozlu Hastalarda Tedavinin Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisi

Selda Şahan, Çiğdem Ataman-Hatipoğlu, Cemal Bulut, Süda Tekin Koruk, Günay Tuncer-Ertem, Necla Tülek, Sami Kınıklı, Ali Pekcan Demiröz

(Klimik Dergisi 2008; 21: 17-20)

Özet Tam Metin (PDF) Benzer Makaleler

Bir Eğitim Hastanesinin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde İzlenen 202 Bruselloz Olgusunun Epidemiyolojik Verilerinin İrdelenmesi

Çiğdem Ataman-Hatipoğlu, Sami Kınıklı, Necla Tülek, Süda Tekin-Koruk, Selcan Arslan, Günay Tuncer-Ertem, İbrahim Koruk, Ali Pekcan Demiröz

(Klimik Dergisi 2005; 18: 94-98)

Özet Tam Metin (PDF) Benzer Makaleler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484
3