ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Toplum Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus'un Neden Olduğu Bir Nekrotizan Fasiit Olgusu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 26-29)
DOI: 10.5152/kd.2014.07
Paraspinal Apse: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 30-32)
Derleme
Daptomisin
(Klimik Dergisi 2010; 23: 35-38)
DOI: 10.5152/kd.2010.12
Özgün Araştırma
Kronik Osteomyelit ve Total Protez İnfeksiyonlarında Yüzeyel Sürüntü Kültürleriyle, Derin Doku veya Aspirat Materyallerinin Mikrobiyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2007; 20: 71-76)
Bir Üniversite Hastanesinde İzlenen 68 Selülit Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 114-116)
Çanakkale’deki Birinci Sınıf Öğrencilerinin BCG Skar Kontrolü ve Tüberkülin Testi Sonuçları Üzerine Bir Araştırma
(Klimik Dergisi 2006; 19: 75-78)
Hastane Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılğı
(Klimik Dergisi 2006; 19: 25-27)
3-6 Yaş Arasındaki Kreş Çocuklarında Haemophilus influenzae Tip B Prevalansının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2005; 18: 110-113)
Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Fusidik Asid Direnci
(Klimik Dergisi 2005; 18: 114-116)
Hematolojik Malignite Nedeniyle İzlenen Hastalarda Burunda Staphylococcus aureus Taşıyıcılık Oranları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 38-40)
Sirozlu Hastalarda Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Hepatoselüler Yetmezlik ile İlişkisi: Prospektif Çalışma
(Klimik Dergisi 2004; 17: 181-185)
Hastane Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
(Klimik Dergisi 2002; 15: 74-77)
Hastane Personelinin Burun KüŸltüŸrlerinden İzole Edilen Stafilokok TüŸrlerinin Metisilin Duyarlılığı
(Klimik Dergisi 2001; 14: 159-160)
GATA Hastanesinde İzole Edilen Solunum Yolları İzolatları ve Direnç Dağılımları
(Klimik Dergisi 2000; 13: 106-110)
Şırnak İl Merkezi İlkšöğretim Okulları Birinci Sınıf …Öğrencilerinde BCG Aşısı Yapılma Sıklığı ve TŸüberküŸlin Testi Pozitifliği
(Klimik Dergisi 2000; 13: 24-26)
Yoğun Bakım Biriminde Ventilatšörle İlişkili Pnšömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlıkları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 60-64)
Koroner Arter 'Bypass' Cerrahisinde Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Metisiline Direnli Staphylococcus aureus İnfeksiyonları İçin Risk Faktöšrleri ve Vankomisin Profilaksisi İndikasyonları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 76-78)
Vankomisin ile Rifampisin, Amikasin, Siprofloksasin ve Ümipenem Kombinasyonlarının Staphylococcus aureus Suşlarına In Vitro Sinerjik Etkisi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 109-111)
Değişik Kaynaklardan İzole Edilen 1200 Stafilokok Suşunun TŸürlere ve Metisilin Direncine Göšre Dağılımı ile Beta-Laktam Dışı Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıklar Oranları
(Klimik Dergisi 1998; 11: 112-115)
Ankara ve Kırıkkale İllerindeki Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hantavirus Seroprevalansının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2012; 25: 103-106)
DOI: 10.5152/kd.2012.29
Pyodermisi Olan Hastalarda Toplum Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Sıklığının ve Burun Taşıyıcılığının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 115-119)
DOI: 10.5152/kd.2018.28
Yozgat Şehir Hastanesi Çalışanlarında Kızamık Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2018; 31: 144-147)
DOI: 10.5152/kd.2018.34
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Fusidik Asid ve Diğer β-Laktam Dışı Antibiyotiklere Duyarlılığı
(Klimik Dergisi 2019; 32: 52-56)
DOI: 10.5152/kd.2019.12
Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastalarda Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı Sıklığı ve Taşıyıcılıkla İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 112-116)
DOI: 10.5152/kd.2015.23
Staphylococcus aureus İzolatlarında Metisilin Direncinin Hızlı Tespitinde StaResMet®’in Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 64-67)
DOI: 10.5152/kd.2017.16
Otel Personelinin Burun ve Boğaz Kültüründe Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Araştırılması ve Risk Faktörlerinin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 90-93)
DOI: 10.5152/kd.2011.21
Antalya'nın Ahatlı Bšölgesinde 4-6 Yaş Grubu ǂocuklarda Parvovirus B19 Antikor Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 1998; 11: 61-62)
Staphylococcus aureus Suşlarında Metisilin Direncinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 30-33)
DOI: 10.5152/kd.2018.09
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019