ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Enterokokların In Vitro Antibiyotik Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 105-107)
DOI: 10.5152/kd.2011.25
Enterokok Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı: CLSI ve EUCAST Disk Difüzyon Klinik Sınır Değer Yorumlarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2019; 32: 35-39)
DOI: 10.5152/kd.2019.09
Otomatize Sistemde Kolistin Direnci Saptanan İzolatların Gradyan Difüzyon Yöntemi ve Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemiyle Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 57-61)
DOI: 10.5152/kd.2019.13
Enterokok Bakteriyemilerinde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 65-70)
DOI: 10.5152/kd.2016.16
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019