ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık Aşısına Bağlı Parotit Olguları
(Klimik Dergisi 2010; 23: 60-63)
DOI: 10.5152/kd.2010.18
Tenofovir Disoproksil Fumarata Bağlı Nadir Bir Yan Etki: Kaşıntı
(Klimik Dergisi 2015; 28: 126-128)
DOI: 10.5152/kd.2015.26
Özgün Araştırma
Otel Personelinin Burun ve Boğaz Kültüründe Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Araştırılması ve Risk Faktörlerinin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 90-93)
DOI: 10.5152/kd.2011.21
Febril Nötropenik Hastalardan Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Koagülaz-Negatif Stafilokok Türlerinin Teikoplanine Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2010; 23: 44-47)
DOI: 10.5152/kd.2010.14
Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 59-63)
DOI: 10.5152/kd.2017.15
Üniversite Hastanesinde Doktorların Grip, Soğuk Algınlığı, Grip Aşısı ve Antimikrobiyal Kullanımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Algı, Tutum ve Davranışları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 71-77)
DOI: 10.5152/kd.2017.18
Bir Üniversite Hastanesi Öğrencileri, Araştırma Görevlileri ve Öğretim Üyelerinin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
(Klimik Dergisi 2018; 31: 106-109)
DOI: 10.5152/kd.2018.26
Pyodermisi Olan Hastalarda Toplum Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Sıklığının ve Burun Taşıyıcılığının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 115-119)
DOI: 10.5152/kd.2018.28
Yozgat Şehir Hastanesi Çalışanlarında Kızamık Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2018; 31: 144-147)
DOI: 10.5152/kd.2018.34
Bir Üçüncü Basamak Göz Hastanesinde 2006-2018 Arasındaki Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları
(Klimik Dergisi 2019; 32: 8-12)
DOI: 10.5152/kd.2019.03
Sağlık Personelinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevalansının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 46-51)
DOI: 10.5152/kd.2019.11
Sağlık Çalışanlarında Kızamık ve Kabakulak Seroprevalans Çalışması
(Klimik Dergisi 2006; 19: 69-70)
Hastane Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılğı
(Klimik Dergisi 2006; 19: 25-27)
Hematolojik Malignite Nedeniyle İzlenen Hastalarda Burunda Staphylococcus aureus Taşıyıcılık Oranları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 38-40)
Sirozlu Hastalarda Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Hepatoselüler Yetmezlik ile İlişkisi: Prospektif Çalışma
(Klimik Dergisi 2004; 17: 181-185)
Hastane Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
(Klimik Dergisi 2002; 15: 74-77)
Hastane Personelinin Burun KüŸltüŸrlerinden İzole Edilen Stafilokok TüŸrlerinin Metisilin Duyarlılığı
(Klimik Dergisi 2001; 14: 159-160)
İstanbulda Bir İlkokulda Asemptomatik Neisseria meningitidis Taşıyıcılığı
(Klimik Dergisi 2001; 14: 17-18)
Temas Sonrası Kuduz Profilaksisinde 2-1-1 Şemasının Etkinliğinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 2000; 13: 104-105)
Hepatit B Aşılaması Sonrası Hepatit B Virusu İnfeksiyonu ile Karşılaşma
(Klimik Dergisi 2000; 13: 65-68)
Sarkoidoz Hastalarında Hepatit B Aşılaması Sonuçları
(Klimik Dergisi 2000; 13: 69-70)
Çiğköfte Yeme Alışkanlığı ile Brucella İnfeksiyonu Seroprevalansı Arasındaki Dişkinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 1999; 12: 104-106)
Ankara ve Kırıkkale İllerindeki Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hantavirus Seroprevalansının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2012; 25: 103-106)
DOI: 10.5152/kd.2012.29
Epstein-Barr Virusu İnfeksiyonu Tanısında EBV IgM/IgG ve Monospot Testlerinin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 107-110)
DOI: 10.5152/kd.2012.30
Sağlık Çalışanlarında Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği, Difteri, Tetanos ve Hepatit B Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2013; 26: 26-30)
DOI: 10.5152/kd.2013.07
HIV ile İnfekte Hastalarda Standard Doz Hepatit B Aşısına Karşı Antikor Yanıtı
(Klimik Dergisi 2014; 27: 12-14)
DOI: 10.5152/kd.2014.04
Genişlemiş Spektrumlu β-Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae ile Oluşan Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri ve Mortalite
(Klimik Dergisi 2014; 27: 15-20)
DOI: 10.5152/kd.2014.05
Şanlıurfa’da Sağlık Çalışanlarının Mesleki Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Aşılanma Düzeyi
(Klimik Dergisi 2014; 27: 48-56)
DOI: 10.5152/kd.2014.13
Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastalarda Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı Sıklığı ve Taşıyıcılıkla İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 112-116)
DOI: 10.5152/kd.2015.23
Aile Hekimlerinin İnsan Papilloma Virusu ve Zona Aşıları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2016; 29: 15-20)
DOI: 10.5152/kd.2016.04
Soma Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliği
(Klimik Dergisi 2016; 29: 21-24)
DOI: 10.5152/kd.2016.05
Antalya'nın Ahatlı Bšölgesinde 4-6 Yaş Grubu ǂocuklarda Parvovirus B19 Antikor Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 1998; 11: 61-62)
Farklı Antibiyotik-Heparin Kateter Kilit Solüsyonlarının Biyofilm İçindeki Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarına In Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2016; 29: 25-28)
DOI: 10.5152/kd.2016.06
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 200-204)
DOI: 10.5152/kd.2018.49
Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne Başvuran Risk Gruplarında ve ≥65 Yaşındaki Erişkinlerde İnfluenza ve Pnömokok Aşılanma Durumu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 205-209)
DOI: 10.5152/kd.2018.50
Uzlaşı Raporu
Erişkin Bağışıklamasının Hedefindeki Aşılardan Biri Olarak Pnömokok Aşısı: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 2-18)
DOI: 10.5152/kd.2018.2
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019