ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Tüberküloz Tanısında Ehrlich-Ziehi-Neelsen ve Fluorokrom Boyama Yöntemlerinin ve Bactec ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 36-40)
İnvazif Trichosporon İnfeksiyonu: İki Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 67-70)
DOI: 10.5152/kd.2018.17
Derleme
İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tanısı: Kültür ve Antifungal Duyarlılık Testleri
(Klimik Dergisi 2019; 32: 128-130)
DOI: 10.5152/kd.2019.55
Özgün Araştırma
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kan Kültürlerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 120-124)
DOI: 10.5152/kd.2018.29
Febril Nötropenik Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları: Altı Yıllık Bir Gözlemin Sonuçları
(Klimik Dergisi 2019; 32: 71-77)
DOI: 10.5152/kd.2019.16
Febril Nötropenik Olgularda Ajan Patojen Profili ve Tedavi Sonuçları
(Klimik Dergisi 1996; 9: 87-88)
İdrar Yolu İnfeksiyonlarında Bakteri Kültürü ve Mikroskopik İdrar Analizörünün Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 68-71)
DOI: 10.5152/kd.2013.21
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerde Çeşitli Antibiyotiklere Direnç
(Klimik Dergisi 2014; 27: 62-68)
DOI: 10.5152/kd.2014.15
Peritoniti Olan Periton Diyalizi Hastalarında Kültür Tekniğinin Kültür Pozitifliği Üzerindeki Etkisi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 94-97)
DOI: 10.5152/kd.2011.22
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Enterokokların In Vitro Antibiyotik Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 105-107)
DOI: 10.5152/kd.2011.25
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyel İnfeksiyonların Tanısal ve Prognostik Bir Göstergesi Olarak Prokalsitoninin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 24-30)
DOI: 10.5152/kd.2011.05
Febril Nötropenik Hastalardan Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Koagülaz-Negatif Stafilokok Türlerinin Teikoplanine Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2010; 23: 44-47)
DOI: 10.5152/kd.2010.14
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyemi Etkeni Olabilecek Patojenler, Direnç Durumu ve Hastaların Özellikleri
(Klimik Dergisi 2009; 22: 88-91)
İdrar Yolu İnfeksiyonu Etkenleri ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2008; 21: 7-11)
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere Karşı Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2006; 19: 56-59)
Febril ve Afebril Nötropenik Hastalarda Kan Kültürlerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 32-35)
Üropatojen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Yıllar İçerisindeki Değişimi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 128-131)
Üropatojen Escherichia coli Suşlarının Tedavide Sık Kullanılan Antibiyotiklere Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 132-136)
Kan Kültürlerinde Üreme Saptanan 380 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 25-30)
Dışkı Örneklerinde Lökosit Varlığı ile Kültür Uyumunun Araştırılması
(Klimik Dergisi 2003; 16: 126-129)
Tüberkülozlu OlgularIn Sosyoekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 82-84)
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterik Bakterilerin Antibiyotiklere Direnç Durumu
(Klimik Dergisi 2002; 15: 25-28)
Vaginal Akıntıya Neden Olan Bakteriyel, Fungal ve Protozoal Etkenler ve Tanı Yöntemleri
(Klimik Dergisi 2002; 15: 31-33)
Sitotoksik Tedavi veya Kemik İliği Tutulumuna Bağlı Gelişen 148 Febril Nötropeni Epizodu
(Klimik Dergisi 1999; 12: 93-96)
2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 60-64)
DOI: 10.5152/kd.2016.15
Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Oranları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 82-85)
DOI: 10.5152/kd.2016.19
Sepsisli Hastaların Kanında Etken Üretilmesinin Maliyet Üzerine Etkisi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 132-135)
DOI: 10.5152/kd.2019.31
Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Tedavi Edilen Hastaların Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Bir Retrospektif Analiz
(Klimik Dergisi 2018; 31: 218-222)
DOI: 10.5152/kd.2018.53
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019