ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Çoklu İlaç Direnci Gösteren Salmonella typhimurium’un Neden Olduğu Salmonelloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 69-71)
Pegile İnterferon, Ribavirin ve Telaprevir Tedavisi Altında Gelişen HCV NS3 İnhibitörü Çapraz Direnci
(Klimik Dergisi 2015; 28: 92-94)
DOI: 10.5152/kd.2015.18
Sefuroksime Dirençli Neisseria gonorrhoeae’ye Bağlı Bir Üretrit Olgusu
(Klimik Dergisi 2019; 32: 108-110)
DOI: 10.5152/kd.2019.25
Derleme
Biyofilm ve Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 101-107)
DOI: 10.5152/kd.2017.27
Bakteriyofaj Terapisi: Unutulmuş Bir Şifa Kaynağı
(Klimik Dergisi 2018; 31: 78-87)
DOI: 10.5152/kd.2018.22
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 2-13)
Özgün Araştırma
Hastanede Yatan Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerde Antimikrobiyal Direnç
(Klimik Dergisi 2011; 24: 112-115)
DOI: 10.5152/kd.2011.27
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Klinik ve Bakteriyolojik Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2014; 27: 21-25)
DOI: 10.5152/kd.2014.06
Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastalarda Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı Sıklığı ve Taşıyıcılıkla İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 112-116)
DOI: 10.5152/kd.2015.23
Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum: Ürogenital Sistem İnfeksiyonlarındaki Yeri ve Antibiyotik Direnç Oranlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 40-45)
DOI: 10.5152/kd.2019.10
Otomatize Sistemde Kolistin Direnci Saptanan İzolatların Gradyan Difüzyon Yöntemi ve Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemiyle Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 57-61)
DOI: 10.5152/kd.2019.13
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Etkenler ve Çoğul İlaç Dirençli Patojenlerle İlişkili Faktörler
(Klimik Dergisi 2019; 32: 84-89)
DOI: 10.5152/kd.2019.18
Kayseri Bölgesinde Soyutlanan Salmonella Serovarlarının Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 22-26)
DOI: 10.5152/kd.2017.04
Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Etkenlerinin Yıllara Göre Dağılımı: Değişim Var mı?
(Klimik Dergisi 2017; 30: 27-31)
DOI: 10.5152/kd.2017.05
Uzlaşı Raporu
Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 2-18)
DOI: 10.5152/kd.2014.26
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019