ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Suboptimal Cerrahi Sonucu Nüks Eden İki Beyin Apsesi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 35-37)
DOI: 10.5152/kd.2012.10
Brucella sp.’nin Neden Olduğu Dalak Apsesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 41-43)
DOI: 10.5152/kd.2012.12
Morganella morganii’ye Bağlı Gelişen Beyin Apsesi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 81-83)
DOI: 10.5152/kd.2012.22
Kinolon Tedavisine Klinik Olarak Yanıt Alınamayan Bir Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 87-90)
DOI: 10.5152/kd.2012.24
Kronik Lenfositer Lösemili Hastada Nocardia Beyin Apsesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 134-137)
DOI: 10.5152/kd.2010.35
Gemella haemolysans’ın Etken Olduğu Bir Spondilodiskit ve Paraspinal Apse Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 138-140)
DOI: 10.5152/kd.2010.36
Selüliti Taklit Eden İki Hematolojik Malignite Olgusu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 97-99)
Parotis Bezi Komşuluğunda Cilt Altı Apsesi ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 117-118)
Yaşlı Bir Hastada İlk Bulgusu Cilde Drene Olmuş Lenf Bezi Apseleri Olan Miliyer Tüberküloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 38-40)
Göğüs Duvarında Tüberküloz Apsesi Olan Bir Olgu
(Klimik Dergisi 2002; 15: 34-35)
Salmonella typhi İnfeksiyonuna Bağlı Dalak Apsesi, Plevral Epanşman ve Ağır Anemi Gelişen Bir Vaka
(Klimik Dergisi 1999; 12: 116-118)
Multipl Myelomlu Bir Hastada Kocuria varians Bakteriyemisi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 125-126)
DOI: 10.5152/kd.2012.34
Skrotum ve Memede Malign Kitle Ön Tanısı Alan İki Farklı Aktinomikoz Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 122-125)
DOI: 10.5152/kd.2013.35
Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı İnvazif Karaciğer Apsesi Sendromu ve Görme Kaybına Neden Olan Metastatik İnfeksiyon: Bir Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 2015; 28: 129-131)
DOI: 10.5152/kd.2015.27
Aeromonas hydrophila’nın Etken Olduğu Selülit ve Apse: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2019; 32: 99-101)
DOI: 10.5152/kd.2019.22
Paraspinal Apse: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 30-32)
Parvimonas micra’nın Etken Olduğu İki İntrakraniyal Apse Olgusu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 47-50)
DOI: 10.5152/kd.2016.11
Özgün Araştırma
Bir Üniversite Hastanesinde İzlenen 68 Selülit Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 114-116)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019