ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Splenektomi Sonrası Sepsis
(Klimik Dergisi 2010; 23: 64-66)
DOI: 10.5152/kd.2010.19
Sepsisi Taklit Eden Bir DRESS Sendromu Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 132-134)
DOI: 10.5152/kd.2011.33
Neisseria elongata subspecies nitroreducens'in Neden Olduğu Sepsis Olgusu
(Klimik Dergisi 1996; 9: 162-163)
Kingella kingae Sepsisi: Bir Olgu Sunusu
(Klimik Dergisi 1996; 9: 164-164)
Derleme
Bakteriyel İnfeksiyonlarda ve Sepsiste Biyobelirteçler
(Klimik Dergisi 2015; 28: 96-102)
DOI: 10.5152/kd.2015.20
Özgün Araştırma
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gönderilen Kan Kültürlerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 120-124)
DOI: 10.5152/kd.2018.29
Yenidoğan Sepsisinin Karar Sürecinde Solübl CD14 ve Yüksek Duyarlı C-Reaktif Proteinin Rolü
(Klimik Dergisi 2012; 25: 63-66)
DOI: 10.5152/kd.2012.18
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerde Çeşitli Antibiyotiklere Direnç
(Klimik Dergisi 2014; 27: 62-68)
DOI: 10.5152/kd.2014.15
Sepsisli Hastalarda Prokalsitoninin Prognostik Değeri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 31-35)
DOI: 10.5152/kd.2011.06
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyemi Etkeni Olabilecek Patojenler, Direnç Durumu ve Hastaların Özellikleri
(Klimik Dergisi 2009; 22: 88-91)
Ürolojik Girişim Sonrası İzlemde Sepsis Gelişiminin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 25-27)
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere Karşı Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2006; 19: 56-59)
Sepsis Olgularında Prokalsitonin, TNF-a ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 21-24)
Kan Kültürlerinde Üreme Saptanan 380 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 25-30)
Sepsisli Hastaların Kanında Etken Üretilmesinin Maliyet Üzerine Etkisi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 132-135)
DOI: 10.5152/kd.2019.31
Kardiyolojide Kullanılan Tek Kullanımlık Malzemelerin Tekrar Kullanımı Durumunda Maliyetin Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 136-145)
DOI: 10.5152/kd.2019.32
Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Tedavi Edilen Hastaların Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Bir Retrospektif Analiz
(Klimik Dergisi 2018; 31: 218-222)
DOI: 10.5152/kd.2018.53
Duyuru
“Sağlık Bakımında Sepsisi Önlemek Elinizde”; 5 Mayıs 2018 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün YAŞAM KURTARIN: Elinizi Temizleyin Kampanyası
(Klimik Dergisi 2018; 31: 2-3)
DOI: 10.5152/kd.2018.03
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019