ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Aile İçi Bulaşma Sonucu Ortaya Çıkan Çok İlaca Dirençli Akciğer ve Meme Tüberkülozu Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 119-121)
DOI: 10.5152/kd.2011.29
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Bir Olguda Kronik Hepatit C Koinfeksiyonunun Pegile İnterferon ve Ribavirinle Sağaltımı
(Klimik Dergisi 2011; 24: 122-125)
DOI: 10.5152/kd.2011.30
Serebral Toksoplazmozla Başvuran ve Bu Sırada Tanı Konulan HIV/AIDS Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 62-64)
DOI: 10.5152/kd.2011.13
Mediyastinal Lenf Bezi Tüberkülozu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 136-137)
Pnömokok Menenjiti ile Başvuran İki HIV/AIDS Olgusu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 140-142)
Bir Postpartum Tüberküloz Olgusu Işığında İmmün Rekonstitüsyon İnflamatuar Sendromu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 79-81)
Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
(Klimik Dergisi 2005; 18: 53-55)
HIV İnfeksiyonlu Hastada Toksoplazmoza Bağlı Myelit Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 78-80)
DOI: 10.5152/kd.2013.24
Erişkin Still Hastalığı: Dört Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2008; 21: 21-23)
HIV-Pozitif Hastada Renal Tutulumla Giden Cryptococcus neoformans Menenjiti: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 153-156)
DOI: 10.5152/kd.2018.36
Nedeni Bilinmeyen Ateş: Tüberküloz ve HIV Koinfeksiyonu
(Klimik Dergisi 2019; 32: 213-216)
DOI: 10.5152/kd.2019.47
Derleme
HIV İnfeksiyonu ve Antiretroviral Tedavinin Osteopeni Gelişimine Etkileri
(Klimik Dergisi 2012; 25: 51-57)
DOI: 10.5152/kd.2012.16
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuna Karşı Profilaksi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 100-106)
DOI: 10.5152/kd.2016.25
HIV-1 İnfeksiyonunun Kontrol Altına Alınmasında Geniş Nötralizan Antikorların Rolü
(Klimik Dergisi 2019; 32: 112-116)
DOI: 10.5152/kd.2019.27
Türkiye’de HIV İnfeksiyonu: Hedefe Ne Kadar Yakınız?
(Klimik Dergisi 2018; 31: 4-10)
DOI: 10.5152/kd.2018.04
Özgün Araştırma
Malatya Devlet Hastanesi Kan Donörlerinin Kan Grupları Dağılım ve Donör Tarama Test Sonuçlarının Yedi Yıllık Geriye Dönük Analizi
(Klimik Dergisi 2007; 20: 47-49)
Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalardan İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinin İlaç Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 71-75)
Tüberkülöz, Pyojenik ve Brucella’ya Bağlı Spondilodiskit: 103 Olgunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 80-86)
DOI: 10.5152/kd.2015.15
HIV ile İnfekte Hastalarda Standard Doz Hepatit B Aşısına Karşı Antikor Yanıtı
(Klimik Dergisi 2014; 27: 12-14)
DOI: 10.5152/kd.2014.04
Kronik Hepatit B, Kronik Hepatit C ve İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu Olgularında Stigmatizasyon Algılarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 69-72)
DOI: 10.5152/kd.2014.16
Sağlık Çalışanlarının HIV/AIDS Olgularına Yaklaşımları
(Klimik Dergisi 2014; 27: 103-108)
DOI: 10.5152/kd.2014.30
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 86 Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 34-37)
Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seropozitifliği
(Klimik Dergisi 2003; 16: 18-20)
Batman Bölge Devlet Hastanesi Transfüzyon Merkezine Başvuran Kan Vericilerinin HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 173-175)
DOI: 10.5152/kd.2011.42
HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 11-16)
DOI: 10.5152/kd.2011.03
Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 95-99)
DOI: 10.5152/kd.2010.27
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Olgularda Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 100-104)
DOI: 10.5152/kd.2010.28
Anti-HIV-Pozitif Hastalarda Doğrulama Testi Sonuçları: Beş Yıllık Verilerin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 51-54)
DOI: 10.5152/kd.2010.16
HIV/AIDS Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 18-20)
Kan Donörlerinde Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü İnfeksiyonu ve Sifilis Sıklığı
(Klimik Dergisi 2008; 21: 65-68)
Tüberkülozlu OlgularIn Sosyoekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 82-84)
Anti-HIV-Pozitif Kan Donšörlerinde Doğrulama Testi Sonuçları
(Klimik Dergisi 2001; 14: 19-21)
HIV İnfeksiyonu: 44 Vakanın Analizi
(Klimik Dergisi 2000; 13: 94-97)
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 30 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2000; 13: 8-11)
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 50 Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 18-21)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Başvuran Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifilis Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 99-102)
DOI: 10.5152/kd.2012.28
Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, B, C ve HIV İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2013; 26: 64-67)
DOI: 10.5152/kd.2013.20
Tedavi Naif HIV/AIDS Hastalarında Kullanılan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik ve İmmünolojik Yanıt Açısından Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2019; 32: 13-18)
DOI: 10.5152/kd.2019.04
Daha Önce Tedavi Görmemiş HIV-Pozitif Hastalarda Kullanılan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik Yanıt, İmmünolojik Yanıt ve İstenmeyen Etkiler Açısından Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 94-100)
DOI: 10.5152/kd.2018.24
Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Sağlık Personelinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 110-114)
DOI: 10.5152/kd.2018.27
Türkiye'de Bir Ceza İnfaz Kurumunda HIV Seropozitifliği: Kesitsel Bir Araştırma
(Klimik Dergisi 2018; 31: 132-134)
DOI: 10.5152/kd.2018.31
Türkiye’de HIV’le İlgili Damgalama ve Ayrımcılığın Analizi: HIV’le Yaşayan Kişiler İçin Damgalama Göstergesi Sonuçları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 15-21)
DOI: 10.5152/kd.2017.03
Soma Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliği
(Klimik Dergisi 2016; 29: 21-24)
DOI: 10.5152/kd.2016.05
HIV İnfeksiyonlu Hastalarda Fırsatçı Hastalıkların Viral Yük ve CD4+ T Hücre Sayılarıyla İlişkisi
(Klimik Dergisi 2015; 28: 28-34)
DOI: 10.5152/kd.2015.06
HIV’le İnfekte Olgularda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 34-36)
DOI: 10.5152/kd.2018.10
Gebelikteki Anti-HIV Pozitifliği Yenidoğanda HIV Profilaksisini Gerektirir mi?
(Klimik Dergisi 2018; 31: 210-213)
DOI: 10.5152/kd.2018.51
İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virusu İnfeksiyonu Olan Kişilerin Yaşam Kalitesi: Kesitsel Çalışma
(Klimik Dergisi 2019; 32: 154-160)
DOI: 10.5152/kd.2019.34
HIV/AIDS Hastalarında Sifilis Koinfeksiyonu Seroprevalansı ve Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2019; 32: 161-164)
DOI: 10.5152/kd.2019.35
Hemodiyaliz Hastalarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2019; 32: 165-167)
DOI: 10.5152/kd.2019.36
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019