ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Ülseroglandüler Tularemi: Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 31-34)
DOI: 10.5152/kd.2012.09
Kinolon Tedavisine Klinik Olarak Yanıt Alınamayan Bir Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 87-90)
DOI: 10.5152/kd.2012.24
Atipik Bulgularla Seyreden İki Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 120-123)
DOI: 10.5152/kd.2010.32
Salmonelloz Öz Tanısı ile İzlenen Bir Tifoidal Tülaremi Olgusu
(Klimik Dergisi 2000; 13: 113-116)
Nekrotizan Lenfadenit Tanısı Alan Bir Ülseroglandüler Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 23-26)
Yabani Tavşan Eti Yenmesinden Sonra Görülen Orofaringeal Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 27-28)
Multipl Myelomlu Bir Hastada Kocuria varians Bakteriyemisi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 125-126)
DOI: 10.5152/kd.2012.34
Moellerella wisconsensis'in Neden Olduğu İlk Primer Bakteriyemi Olgusu: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 119-121)
DOI: 10.5152/kd.2013.34
Artropod Isırması Sonrası Ortaya Çıkan Bir Ülseroglandüler Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 126-129)
DOI: 10.5152/kd.2013.36
Geç Tanı Konulan Ülseroglandüler Tularemi: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 83-86)
DOI: 10.5152/kd.2017.20
Diken Batması Sonucu Ortaya Çıkan Ülseroglandüler Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 71-73)
DOI: 10.5152/kd.2018.18
Üriner Sistem İnfeksiyonuna Bağlı Olarak Gelişen Bir Enterobacter cloacae Menenjiti Olgusu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 244-246)
DOI: 10.5152/kd.2018.59
Endemik Olmayan Bir Bölgede Tanısı Gecikmiş Tularemi: Üç Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 206-209)
DOI: 10.5152/kd.2019.45
Bir Tularemik Pnömoni Olgusu
(Klimik Dergisi 2019; 32: 210-212)
DOI: 10.5152/kd.2019.46
Derleme
Daptomisin
(Klimik Dergisi 2010; 23: 35-38)
DOI: 10.5152/kd.2010.12
Tularemi: Güncel Tedavi Seçeneklerine Genel Bir Bakış
(Klimik Dergisi 2011; 24: 2-10)
DOI: 10.5152/kd.2011.02
Özgün Araştırma
Sivas İlinde Saptanan İlk Tularemi Salgını: 29 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 17-23)
DOI: 10.5152/kd.2011.04
Acinetobacter baumannii Bakteriyemilerinde Mortalite için Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 162-166)
DOI: 10.5152/kd.2011.40
Febril Nötropenik Hastalarda Bakteriyemi Etkeni Olabilecek Patojenler, Direnç Durumu ve Hastaların Özellikleri
(Klimik Dergisi 2009; 22: 88-91)
Escherichia coli Bakteriyemisi Olan Olguların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 109-111)
Eskişehir İlinde Görülen Tularemi Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 94-97)
DOI: 10.5152/kd.2013.28
Kan Kültürlerinde Üreme Saptanan 380 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 25-30)
Yoğun Bakım Birimindeki Bakteriyemik Hastalarda İnfeksiyon Kaynağının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2000; 13: 58-60)
Bakteriyemik Hastalarda Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu ve Mortalite †Üzerindeki Etkisi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 95-98)
Sitotoksik Tedavi veya Kemik İliği Tutulumuna Bağlı Gelişen 148 Febril Nötropeni Epizodu
(Klimik Dergisi 1999; 12: 93-96)
İntravasküler Kateterlerin Neden Olduğu İnfeksiyonlar
(Klimik Dergisi 1996; 9: 142-144)
2011-2018 Yılları Arasında Samsun İlindeki Tularemi Olgularının İncelenmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 62-66)
DOI: 10.5152/kd.2019.14
Trakya’da Riskli Bir Bölgede Tularemi İnsidansının ve Dere/Şebeke Sularında Francisella tularensis Varlığının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2019; 32: 78-83)
DOI: 10.5152/kd.2019.17
Toplumda Gelişen Pnömoni: Etyolojik Tanıda Moleküler Yöntemlerin Önemi ve Klinik Özellikler
(Klimik Dergisi 2018; 31: 125-131)
DOI: 10.5152/kd.2018.30
Acinetobacter Türlerine Bağlı Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri: İleriye Dönük Bir Olgu-Kontrol Çalışması
(Klimik Dergisi 2015; 28: 103-107)
DOI: 10.5152/kd.2015.21
2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 60-64)
DOI: 10.5152/kd.2016.15
Enterokok Bakteriyemilerinde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 65-70)
DOI: 10.5152/kd.2016.16
Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Oranları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 82-85)
DOI: 10.5152/kd.2016.19
İmmünokompromize Hastalarda Gelişen Bakteriyemilerde Etken Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 32-35)
DOI: 10.5152/kd.2017.06
Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Tedavi Edilen Hastaların Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Bir Retrospektif Analiz
(Klimik Dergisi 2018; 31: 218-222)
DOI: 10.5152/kd.2018.53
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 31.07.2019