ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Ülseroglandüler Tularemi: Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 31-34)
DOI: 10.5152/kd.2012.09
Kinolon Tedavisine Klinik Olarak Yanıt Alınamayan Bir Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 87-90)
DOI: 10.5152/kd.2012.24
Atipik Bulgularla Seyreden İki Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 120-123)
DOI: 10.5152/kd.2010.32
Nekrotizan Lenfadenit Tanısı Alan Bir Ülseroglandüler Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 23-26)
Yabani Tavşan Eti Yenmesinden Sonra Görülen Orofaringeal Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 27-28)
Nedeni Bilinmeyen Ateşin Etyolojisinde Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
(Klimik Dergisi 2005; 18: 48-52)
Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
(Klimik Dergisi 2005; 18: 53-55)
Salmonelloz Öz Tanısı ile İzlenen Bir Tifoidal Tülaremi Olgusu
(Klimik Dergisi 2000; 13: 113-116)
Artropod Isırması Sonrası Ortaya Çıkan Bir Ülseroglandüler Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 126-129)
DOI: 10.5152/kd.2013.36
İki Kedi Tırmığı Hastalığı Olgusu: Nadir Görülen Zoonotik Bir İnfeksiyon Hastalığı
(Klimik Dergisi 2014; 27: 78-81)
DOI: 10.5152/kd.2014.19
Geç Tanı Konulan Ülseroglandüler Tularemi: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 83-86)
DOI: 10.5152/kd.2017.20
Diken Batması Sonucu Ortaya Çıkan Ülseroglandüler Tularemi Olgusu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 71-73)
DOI: 10.5152/kd.2018.18
Endemik Olmayan Bir Bölgede Tanısı Gecikmiş Tularemi: Üç Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 206-209)
DOI: 10.5152/kd.2019.45
Bir Tularemik Pnömoni Olgusu
(Klimik Dergisi 2019; 32: 210-212)
DOI: 10.5152/kd.2019.46
Derleme
Tularemi: Güncel Tedavi Seçeneklerine Genel Bir Bakış
(Klimik Dergisi 2011; 24: 2-10)
DOI: 10.5152/kd.2011.02
Özgün Araştırma
Sivas İlinde Saptanan İlk Tularemi Salgını: 29 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 17-23)
DOI: 10.5152/kd.2011.04
Eskişehir İlinde Görülen Tularemi Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 94-97)
DOI: 10.5152/kd.2013.28
2011-2018 Yılları Arasında Samsun İlindeki Tularemi Olgularının İncelenmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 62-66)
DOI: 10.5152/kd.2019.14
Trakya’da Riskli Bir Bölgede Tularemi İnsidansının ve Dere/Şebeke Sularında Francisella tularensis Varlığının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2019; 32: 78-83)
DOI: 10.5152/kd.2019.17
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019