ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
İntramüsküler İnjeksiyon Sonrası Gelişen Nekrotizan Fasiit Olgusu ve Literatürün İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: -)
Toplum Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus'un Neden Olduğu Bir Nekrotizan Fasiit Olgusu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 26-29)
DOI: 10.5152/kd.2014.07
Aeromonas hydrophila’nın Etken Olduğu Selülit ve Apse: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2019; 32: 99-101)
DOI: 10.5152/kd.2019.22
Arcanobacterium haemolyticum’a Bağlı Nadir Bir Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Olgusu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 41-44)
DOI: 10.5152/kd.2017.09
Bir Nekrotizan Fasiit Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 203-205)
DOI: 10.5152/kd.2019.44
Özgün Araştırma
Acinetobacter baumannii Bakteriyemilerinde Mortalite için Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 162-166)
DOI: 10.5152/kd.2011.40
Bakteriyemik Hastalarda Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu ve Mortalite †Üzerindeki Etkisi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 95-98)
Genişlemiş Spektrumlu β-Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae ile Oluşan Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri ve Mortalite
(Klimik Dergisi 2014; 27: 15-20)
DOI: 10.5152/kd.2014.05
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019