ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Serebral Toksoplazmozla Başvuran ve Bu Sırada Tanı Konulan HIV/AIDS Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 62-64)
DOI: 10.5152/kd.2011.13
Gebede Transfüzyon Sonrası Gelişen Akut Hepatit B Olgusu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 28-30)
Akut Fülminan Hepatit B Tedavisinde Lamivudin: İki Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 38-40)
Pnömokok Menenjiti ile Başvuran İki HIV/AIDS Olgusu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 140-142)
Kronik Hepatit B İnfeksiyonu Olan Bir Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastada Alevlenmenin Baskılanmasında ve Kemoterapi Boyunca Profilakside Lamivudin
(Klimik Dergisi 2002; 15: 95-97)
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Bir Olguda Kronik Hepatit C Koinfeksiyonunun Pegile İnterferon ve Ribavirinle Sağaltımı
(Klimik Dergisi 2011; 24: 122-125)
DOI: 10.5152/kd.2011.30
HIV İnfeksiyonlu Hastada Toksoplazmoza Bağlı Myelit Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 78-80)
DOI: 10.5152/kd.2013.24
Kemoterapi Alan Bir Hastada Gelişen Akut Hepatit B’de Lamivudin Deneyimi
(Klimik Dergisi 2014; 27: 118-120)
DOI: 10.5152/kd.2014.33
Hepatit C Tedavisi Sırasında Gelişen Sjögren Sendromu
(Klimik Dergisi 2015; 28: 89-91)
DOI: 10.5152/kd.2015.17
Pegile İnterferon, Ribavirin ve Telaprevir Tedavisi Altında Gelişen HCV NS3 İnhibitörü Çapraz Direnci
(Klimik Dergisi 2015; 28: 92-94)
DOI: 10.5152/kd.2015.18
Hepatit B Virusu (HBV) İnfeksiyonu Geçirmiş Hastada Bortezomib Kullanımı ve Otolog Kemik İliği Nakli Sonrası Gelişen HBV Reaktivasyonu
(Klimik Dergisi 2017; 30: 146-148)
DOI: 10.5152/kd.2017.35
HIV-Pozitif Hastada Renal Tutulumla Giden Cryptococcus neoformans Menenjiti: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 153-156)
DOI: 10.5152/kd.2018.36
Viral Baskılanma Sağlanan Kronik Hepatit B Hastasında Hepatoselüler Kanser Gelişimi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 130-132)
DOI: 10.5152/kd.2016.31
Telaprevir Tedavisiyle Deri Döküntüsü Gelişen Kronik Hepatit C’li Hastanın Boseprevirle Başarılı Tedavisi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 36-37)
DOI: 10.5152/kd.2017.07
Nedeni Bilinmeyen Ateş: Tüberküloz ve HIV Koinfeksiyonu
(Klimik Dergisi 2019; 32: 213-216)
DOI: 10.5152/kd.2019.47
Derleme
Kronik Hepatit B’de Antiviral Tedavi Kesilme Zamanı
(Klimik Dergisi 2019; 32: 4-7)
DOI: 10.5152/kd.2019.02
Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 38-43)
HIV İnfeksiyonu ve Antiretroviral Tedavinin Osteopeni Gelişimine Etkileri
(Klimik Dergisi 2012; 25: 51-57)
DOI: 10.5152/kd.2012.16
Hepatit B Virusunun Moleküler Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 56-59)
DOI: 10.5152/kd.2016.14
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuna Karşı Profilaksi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 100-106)
DOI: 10.5152/kd.2016.25
HIV-1 İnfeksiyonunun Kontrol Altına Alınmasında Geniş Nötralizan Antikorların Rolü
(Klimik Dergisi 2019; 32: 112-116)
DOI: 10.5152/kd.2019.27
Türkiye’de HIV İnfeksiyonu: Hedefe Ne Kadar Yakınız?
(Klimik Dergisi 2018; 31: 4-10)
DOI: 10.5152/kd.2018.04
Özgün Araştırma
Gaziantep Bölgesindeki Kronik Hepatit C Hastalarında Hepatit C Virusu Genotip Dağılımı
(Klimik Dergisi 2017; 30: 68-70)
DOI: 10.5152/kd.2017.17
Telaprevirli Üçlü Tedavi Alan 53 Kronik Hepatit C Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 126-130)
DOI: 10.5152/kd.2017.31
Kronik Hepatit B Hastaları ve İnaktif Hepatit B Virusu Taşıyıcılarında Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 136-141)
DOI: 10.5152/kd.2017.33
Tedavi Naif HIV/AIDS Hastalarında Kullanılan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik ve İmmünolojik Yanıt Açısından Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2019; 32: 13-18)
DOI: 10.5152/kd.2019.04
Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit A Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 19-21)
DOI: 10.5152/kd.2019.06
Daha Önce Tedavi Görmemiş HIV-Pozitif Hastalarda Kullanılan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik Yanıt, İmmünolojik Yanıt ve İstenmeyen Etkiler Açısından Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 94-100)
DOI: 10.5152/kd.2018.24
Kemoterapi Uygulanan Onkoloji Hastalarında Hepatit B Serolojisi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 101-105)
DOI: 10.5152/kd.2018.25
Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Sağlık Personelinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 110-114)
DOI: 10.5152/kd.2018.27
Türkiye'de Bir Ceza İnfaz Kurumunda HIV Seropozitifliği: Kesitsel Bir Araştırma
(Klimik Dergisi 2018; 31: 132-134)
DOI: 10.5152/kd.2018.31
Alanin Aminotransferaz Düzeyi Normal Kronik Hepatit C İnfeksiyonlu Hastaların Karaciğer Histolojileri
(Klimik Dergisi 2012; 25: 19-23)
DOI: 10.5152/kd.2012.06
Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, B, C ve HIV İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2013; 26: 64-67)
DOI: 10.5152/kd.2013.20
HIV ile İnfekte Hastalarda Standard Doz Hepatit B Aşısına Karşı Antikor Yanıtı
(Klimik Dergisi 2014; 27: 12-14)
DOI: 10.5152/kd.2014.04
Kronik Hepatit B, Kronik Hepatit C ve İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu Olgularında Stigmatizasyon Algılarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 69-72)
DOI: 10.5152/kd.2014.16
Farklı Pegile İnterferon-α Molekülleriyle Ribavirin Kombinasyonlarının Hematolojik Yan Etkiler Açısından Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 99-102)
DOI: 10.5152/kd.2014.24
Sağlık Çalışanlarının HIV/AIDS Olgularına Yaklaşımları
(Klimik Dergisi 2014; 27: 103-108)
DOI: 10.5152/kd.2014.30
Ruh Sağlığı Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C İnfeksiyonlarının Sıklığı ve Buna Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 154-157)
DOI: 10.5152/kd.2011.38
Bölgemizdeki Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Sıklığı ve Epidemiyolojik Özellikleri
(Klimik Dergisi 2011; 24: 167-172)
DOI: 10.5152/kd.2011.41
Batman Bölge Devlet Hastanesi Transfüzyon Merkezine Başvuran Kan Vericilerinin HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 173-175)
DOI: 10.5152/kd.2011.42
Denizli’de Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve RPR Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2011; 24: 101-104)
DOI: 10.5152/kd.2011.24
Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 95-99)
DOI: 10.5152/kd.2010.27
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Olgularda Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 100-104)
DOI: 10.5152/kd.2010.28
Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 39-43)
DOI: 10.5152/kd.2010.13
Anti-HIV-Pozitif Hastalarda Doğrulama Testi Sonuçları: Beş Yıllık Verilerin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 51-54)
DOI: 10.5152/kd.2010.16
Kronik Hepatit B Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 82-87)
Kan Donörlerinde Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü İnfeksiyonu ve Sifilis Sıklığı
(Klimik Dergisi 2008; 21: 65-68)
Malatya Devlet Hastanesi Kan Donörlerinin Kan Grupları Dağılım ve Donör Tarama Test Sonuçlarının Yedi Yıllık Geriye Dönük Analizi
(Klimik Dergisi 2007; 20: 47-49)
Dişhekimleri ve Yardımcı Sağlık Personeli Arasında Hepatit B ve C Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2005; 18: 121-124)
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi AraştIrma Görevlilerinin Hepatit B Virusuna İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 71-74)
Akut Hepatit B Olgularında Bilirübin Düzeyinin Prognoza Etkisinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 2005; 18: 21-26)
Yatılı Okullarda Hepatit B ve C İnfeksiyonları: Bir Okul Taramasının Sonuçları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 191-192)
Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seropozitifliği
(Klimik Dergisi 2003; 16: 18-20)
HIV/AIDS Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 18-20)
HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 11-16)
DOI: 10.5152/kd.2011.03
Konya İlinde Kan Donörlerinde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansı ve Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 36-39)
DOI: 10.5152/kd.2011.07
Anti-HIV-Pozitif Kan Donšörlerinde Doğrulama Testi Sonuçları
(Klimik Dergisi 2001; 14: 19-21)
HIV İnfeksiyonu: 44 Vakanın Analizi
(Klimik Dergisi 2000; 13: 94-97)
Hepatit B Aşılaması Sonrası Hepatit B Virusu İnfeksiyonu ile Karşılaşma
(Klimik Dergisi 2000; 13: 65-68)
Sarkoidoz Hastalarında Hepatit B Aşılaması Sonuçları
(Klimik Dergisi 2000; 13: 69-70)
Diyabetik Hastalarda Hepatit C Virusu Antikoru Prevalansı
(Klimik Dergisi 1997; 10: 83-86)
Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Serolojik Tanı Yöntemlerinin Karşılıklı Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 39-43)
Hepatit C Virusu RNA Pozitifliğinin Karaciğer Fonksiyonu Testleri ile İlişkisi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 44-46)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Başvuran Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifilis Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 99-102)
DOI: 10.5152/kd.2012.28
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, Hepatit B, Kızamık ve Kızamıkçık Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2016; 29: 10-14)
DOI: 10.5152/kd.2016.03
Hemodiyaliz Hastalarında HLA II Genlerinin Kronik C Hepatitinin İnterferon ile Tedavisinde Yanıta Etkisi
(Klimik Dergisi 1999; 12: 16-17)
Türkiye’de HIV’le İlgili Damgalama ve Ayrımcılığın Analizi: HIV’le Yaşayan Kişiler İçin Damgalama Göstergesi Sonuçları
(Klimik Dergisi 2017; 30: 15-21)
DOI: 10.5152/kd.2017.03
Anti-HCV-Pozitif Örneklerde HBV/HCV Koinfeksiyonu Yaygınlığının Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 16-19)
DOI: 10.5152/kd.2018.06
Soma Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliği
(Klimik Dergisi 2016; 29: 21-24)
DOI: 10.5152/kd.2016.05
HIV İnfeksiyonlu Hastalarda Fırsatçı Hastalıkların Viral Yük ve CD4+ T Hücre Sayılarıyla İlişkisi
(Klimik Dergisi 2015; 28: 28-34)
DOI: 10.5152/kd.2015.06
Lise Öğrencilerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 77-81)
DOI: 10.5152/kd.2016.18
HIV’le İnfekte Olgularda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2018; 31: 34-36)
DOI: 10.5152/kd.2018.10
Karaciğer Biyopsisi Yapılmış Olan HBeAg-Negatif Kronik Hepatit B Hastalarının Rehberler Eşliğinde Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 37-40)
DOI: 10.5152/kd.2018.11
Gebelikteki Anti-HIV Pozitifliği Yenidoğanda HIV Profilaksisini Gerektirir mi?
(Klimik Dergisi 2018; 31: 210-213)
DOI: 10.5152/kd.2018.51
Hepatit B’nin Erektil Disfonksiyon ve Alt Üriner Sistem Yakınmaları Üzerine Etkisi Var mı?
(Klimik Dergisi 2018; 31: 46-49)
DOI: 10.5152/kd.2018.08
İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virusu İnfeksiyonu Olan Kişilerin Yaşam Kalitesi: Kesitsel Çalışma
(Klimik Dergisi 2019; 32: 154-160)
DOI: 10.5152/kd.2019.34
HIV/AIDS Hastalarında Sifilis Koinfeksiyonu Seroprevalansı ve Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2019; 32: 161-164)
DOI: 10.5152/kd.2019.35
Hemodiyaliz Hastalarında HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2019; 32: 165-167)
DOI: 10.5152/kd.2019.36
Uzlaşı Raporu
Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu-2017 Güncellemesi
(Klimik Dergisi 2017; 30: 2-36)
DOI: 10.5152/kd.2017.12
Fülminan Hepatit B Tedavisi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 2-11)
DOI: 10.5152/kd.2013.13
Gebelikte Kronik Hepatit B Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 12-19)
DOI: 10.5152/kd.2013.14
Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 2-18)
DOI: 10.5152/kd.2014.26
Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 19-39)
DOI: 10.5152/kd.2014.27
Özel Konaklarda ve Özel Durumlarda Kronik Hepatit Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 48-68)
DOI: 10.5152/kd.2014.29
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019