ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Anne Sütüyle Bulaşma İzlenen Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 126-128)
DOI: 10.5152/kd.2011.31
Kolesistit ve Pansitopeniyle Seyreden Bruselloz: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün İncelenmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 129-131)
DOI: 10.5152/kd.2011.32
Brucella sp.’nin Neden Olduğu Dalak Apsesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 41-43)
DOI: 10.5152/kd.2012.12
Olekranon Bursiti, Spondilodiskit ve Epididimoorşitle Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 47-49)
DOI: 10.5152/kd.2012.14
Morganella morganii’ye Bağlı Gelişen Beyin Apsesi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 81-83)
DOI: 10.5152/kd.2012.22
Tanıda Güçlük Yaşanan Bir Gıda Botulizmi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 84-86)
DOI: 10.5152/kd.2012.23
Brucella Epididimoorşiti: Beş Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 22-25)
DOI: 10.5152/kd.2010.07
Bruselloza Bağlı Optik Nörit: Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 26-28)
DOI: 10.5152/kd.2010.08
İntramüsküler İnjeksiyon Sonrası Gelişen Nekrotizan Fasiit Olgusu ve Literatürün İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: -)
Bruselloza Bağlı Endokardit: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 106-108)
Biküspid Aort Kapağı Üzerinde Gelişen Brucella Endokarditi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 128-129)
Akut Karın ve Pansitopeni Tablosu ile Seyreden Bruselloz
(Klimik Dergisi 2008; 21: 31-33)
Parotis Bezi Komşuluğunda Cilt Altı Apsesi ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 117-118)
Komayla Seyreden Bir Nörobruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 36-37)
Brucella melitensis’in Neden Olduğu Bir Prostetik Mitral Kapak Endokarditi Olgusu
(Klimik Dergisi 2005; 18: 75-76)
Perikard Tutulumu Olan Bir Akut Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2005; 18: 77-79)
Akut Prostatit ile Seyreden Seronegatif Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2004; 17: 209-210)
Olekranon Bursiti Saptanan Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2004; 17: 211-213)
Brucella Orşiti: Dört Olgunun İncelenmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 22-24)
Akut Batın Tablosunu Taklit Eden Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 41-42)
Brucella Orşiti: Beş Olgu Sunusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 88-91)
Derin Hemolitik Anemi ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 1997; 10: 152-154)
Tüberküloz Tanısında Ehrlich-Ziehi-Neelsen ve Fluorokrom Boyama Yöntemlerinin ve Bactec ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 36-40)
Toksoplazmoz Tanısında ACIF Testin Değeri, IF A ve ELISA ile Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 1996; 9: 36-38)
Testis Tümörüyle Karışan Brucella Orşiti
(Klimik Dergisi 2013; 26: 34-36)
DOI: 10.5152/kd.2013.09
Karaciğer Enzim Yüksekliği ve Epigastrik Ağrıyla Kendini Gösteren Bruselloz: Üç Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 30-32)
DOI: 10.5152/kd.2014.08
†Üst Servikal Omurganın TüŸberküŸlošz Apseleri
(Klimik Dergisi 1998; 11: 19-21)
Geç Tanı Konulan Bir Sıtma Olgusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 48-49)
Kocaeli İlinde Yurtdışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtması: 16 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 86-89)
DOI: 10.5152/kd.2016.20
Brucella melitensis’in Neden Olduğu Aort ve Mitral Kapak Endokarditi: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 93-94)
DOI: 10.5152/kd.2016.22
Bruselloza Bağlı Peroneal Tenosinovit: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 247-250)
DOI: 10.5152/kd.2018.60
Derleme
Türkiye’de Bruselloz: Genel Bakış
(Klimik Dergisi 2006; 19: 87-97)
İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler
(Klimik Dergisi 2015; 28: 46-67)
DOI: 10.5152/kd.2015.11
Toplum Kökenli Pnömoniler
(Klimik Dergisi 2007; 20: 3-16)
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 2-13)
Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 38-43)
Mediyastenit
(Klimik Dergisi 2012; 25: 2-5)
DOI: 10.5152/kd.2012.02
Osteoartiküler Bruselloz
(Klimik Dergisi 2011; 24: 76-81)
DOI: 10.5152/kd.2011.18
Lanaras’ın Hidroterapi Tekniğiyle Kolera Tedavisi: Tarihten Bir Yaprak
(Klimik Dergisi 2011; 24: 82-85)
DOI: 10.5152/kd.2011.19
Hepatit B Virusunun Moleküler Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 56-59)
DOI: 10.5152/kd.2016.14
Özgün Araştırma
Türkiye'de Bir Ceza İnfaz Kurumunda HIV Seropozitifliği: Kesitsel Bir Araştırma
(Klimik Dergisi 2018; 31: 132-134)
DOI: 10.5152/kd.2018.31
Kayseri İlinde 2009-2014 Yılları Arasındaki Kuduz Riskli Temasların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 135-138)
DOI: 10.5152/kd.2018.32
İdrar Örneklerinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Skorlama Yöntemi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 86-89)
DOI: 10.5152/kd.2011.20
Çocuklarda Tifo: 30 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 28-30)
DOI: 10.5152/kd.2012.08
HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 11-16)
DOI: 10.5152/kd.2011.03
Kene Isırması Nedeniyle Başvuran Olguların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 40-43)
DOI: 10.5152/kd.2011.08
Brusellozlu 78 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 89-94)
DOI: 10.5152/kd.2010.26
Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 95-99)
DOI: 10.5152/kd.2010.27
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Olgularda Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 100-104)
DOI: 10.5152/kd.2010.28
Akut Brusellozlu Hastalarda Akut Faz Reaktanlarının Düzeyi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 48-50)
DOI: 10.5152/kd.2010.15
Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 55-59)
DOI: 10.5152/kd.2010.17
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Erken Ribavirin Kullanımının Fataliteye Etkisi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 6-9)
DOI: 10.5152/kd.2010.03
HIV/AIDS Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 18-20)
Kliniğimizde 2006-2007 Yılları Arasında Takip Ettiğimiz 20 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 93-96)
Bruselloz: 140 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 101-104)
44 Bruselloz Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2007; 20: 17-19)
Brusellozlu Hastalarda Tedavinin Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 17-20)
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Hastane İnfeksiyonlar›: 2002 Yılı Sonuçları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 44-46)
Brusellozlu Hastalarda Farklı Tedavi Kombinasyonlarına Bağlı Yan Etkilerin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 205-208)
Bir Eğitim Hastanesinin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde İzlenen 202 Bruselloz Olgusunun Epidemiyolojik Verilerinin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 94-98)
Brucella İnfeksiyonuna Bağlı Spondilit ve Sakroiliit Olgularının Karşılaştırılıması
(Klimik Dergisi 2005; 18: 99-102)
Bruselloz: 55 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 13-17)
Tüberkülöz, Pyojenik ve Brucella’ya Bağlı Spondilodiskit: 103 Olgunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 80-86)
DOI: 10.5152/kd.2015.15
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 49-53)
DOI: 10.5152/kd.2013.17
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beş Yıllık Menenjit Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 54-57)
DOI: 10.5152/kd.2013.18
Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, B, C ve HIV İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2013; 26: 64-67)
DOI: 10.5152/kd.2013.20
Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Serolojik Tanı Yöntemlerinin Karşılıklı Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 39-43)
Hepatit C Virusu RNA Pozitifliğinin Karaciğer Fonksiyonu Testleri ile İlişkisi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 44-46)
Atipik Pnömonili Hastalarda Mycoplasma pneumoniae İnfeksiyonunun Kültür, Seroloji ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
(Klimik Dergisi 1996; 9: 127-130)
Sıtma: 25 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 82-86)
Çiğköfte Yeme Alışkanlığı ile Brucella İnfeksiyonu Seroprevalansı Arasındaki Dişkinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 1999; 12: 104-106)
Brusellozda Kemik Sintigrafisinin …Önemi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 92-94)
Otuz Altı Bruselloz Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 19-21)
Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Febril Nöštropeni Etkenleri
(Klimik Dergisi 2001; 14: 7-9)
HIV İnfeksiyonu: 44 Vakanın Analizi
(Klimik Dergisi 2000; 13: 94-97)
Bruselloz: 33 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 82-84)
Bruselloz Tedavisinde Siprofloksasin/Rifampisin Kombinasyonunun Etkinliğinin ve Güvenirliğinin Doksisiklin/Rifampisin Kombinasyonununki ile Karşılaştırılması:Prospektif Bir Çalışma
(Klimik Dergisi 1998; 11: 85-87)
Nörobruselloz: 9 Olgunun İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 99-102)
İnsan Kaynaklı Brucella İzolatlarının Tip-Biyotip Tayini ve Epidemiyolojik Olarak İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 103-106)
Brusellozun Tanı ve Takibinde Serum Aglütinasyon Testi ve “Enzyme-Linked Immunosorbent Assay” Yönteminin Yeri
(Klimik Dergisi 2004; 17: 107-112)
Şanlıurfa İl Merkezinde Bruselloz Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 11-17)
DOI: 10.5152/kd.2015.03
2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 60-64)
DOI: 10.5152/kd.2016.15
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi İçin Yeni Bir Endemik İl: Aydın
(Klimik Dergisi 2017; 30: 9-14)
DOI: 10.5152/kd.2017.02
Bruselloz Tanısı Alan Hastalarda Brucella canis Koinfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2018; 31: 214-217)
DOI: 10.5152/kd.2018.52
HIV/AIDS Hastalarında Sifilis Koinfeksiyonu Seroprevalansı ve Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2019; 32: 161-164)
DOI: 10.5152/kd.2019.35
Doksan Altı Bruselloz Olgusu: Retrospektif Bir Değerlendirme
(Klimik Dergisi 2019; 32: 168-173)
DOI: 10.5152/kd.2019.37
Zonguldak Bölgesinde Kömür Madeni İşçilerinde Leptospiroz Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2019; 32: 174-177)
DOI: 10.5152/kd.2019.38
Uzlaşı Raporu
Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 19-39)
DOI: 10.5152/kd.2014.27
Kronik Hepatit D Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 40-47)
DOI: 10.5152/kd.2014.28
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019