ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Derleme
Daptomisin
(Klimik Dergisi 2010; 23: 35-38)
DOI: 10.5152/kd.2010.12
Doripenem: Klinik Uygulamada Yeni Bir Karbapenem
(Klimik Dergisi 2010; 23: 2-5)
DOI: 10.5152/kd.2010.02
Özgün Araştırma
Kronik Osteomyelit ve Total Protez İnfeksiyonlarında Yüzeyel Sürüntü Kültürleriyle, Derin Doku veya Aspirat Materyallerinin Mikrobiyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 2007; 20: 71-76)
Hematolojik Malignite Nedeniyle İzlenen Hastalarda Burunda Staphylococcus aureus Taşıyıcılık Oranları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 38-40)
Hastane Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı
(Klimik Dergisi 2002; 15: 74-77)
Pseudomonas aeruginosa’nın Tikarsilin-Klavulanik Aside Duyarlılığının Hastanede Kullanıma Girmeden ve Kullanıma Girdikten Bir Yıl Sonraki Değişiminin Araştırılması
(Klimik Dergisi 2002; 15: 89-91)
Etil Alkol, Povidon İyod ve Benzalkonyum KlorŸrŸn Pseudomonas aeruginosa Suşlarına Karşı Etkinliği
(Klimik Dergisi 2001; 14: 30-32)
GATA Hastanesinde İzole Edilen Solunum Yolları İzolatları ve Direnç Dağılımları
(Klimik Dergisi 2000; 13: 106-110)
Yoğun Bakım Biriminde Ventilatšörle İlişkili Pnšömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlıkları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 60-64)
Koroner Arter 'Bypass' Cerrahisinde Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Metisiline Direnli Staphylococcus aureus İnfeksiyonları İçin Risk Faktöšrleri ve Vankomisin Profilaksisi İndikasyonları
(Klimik Dergisi 1999; 12: 76-78)
Kan Akımı İnfeksiyonlarından İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antimikrobiyal Direnç Paterni: Altı Yıllık Değerlendirme
(Klimik Dergisi 2013; 26: 108-112)
DOI: 10.5152/kd.2013.31
Yoğun Bakım Ünitesinde Kafa Travmalı Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2013; 26: 113-115)
DOI: 10.5152/kd.2013.32
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının Klinik ve Bakteriyolojik Olarak Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2014; 27: 21-25)
DOI: 10.5152/kd.2014.06
Nozokomiyal Pseudomonas Suşlarında Metallo-β-Laktamaz Üretiminin Fenotipik Olarak Araştırılması
(Klimik Dergisi 2014; 27: 57-61)
DOI: 10.5152/kd.2014.14
Tigesiklin ve Vankomisinin Normal ve Kistik Fibrozlu Akciğerin Bronş Epiteline Girişleri Arasındaki Farkın Belirlenmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 139-143)
DOI: 10.5152/kd.2018.33
Kistik Fibrozun Pseudomonas aeruginosa’da Neden Olabileceği Fenotipik Değişiklikler Solunum Sistemi İnfeksiyonlarının ve Antimikrobik Ajanlara Yanıtsızlığın Önemli Bir Belirleyicisi Olabilir
(Klimik Dergisi 2019; 32: 22-28)
DOI: 10.5152/kd.2019.07
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Fusidik Asid ve Diğer β-Laktam Dışı Antibiyotiklere Duyarlılığı
(Klimik Dergisi 2019; 32: 52-56)
DOI: 10.5152/kd.2019.12
Sağlık Hizmetiyle İlişkili İnfeksiyonların Kontrolünde Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
(Klimik Dergisi 2012; 25: 24-27)
DOI: 10.5152/kd.2012.07
Kistik Fibrozlu Hastaların Solunum Yollarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Fenotipik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 178-181)
DOI: 10.5152/kd.2019.39
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019