ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
İntramüsküler İnjeksiyon Sonrası Gelişen Nekrotizan Fasiit Olgusu ve Literatürün İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: -)
Erişkin Still Hastalığı: Dört Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2008; 21: 21-23)
Sağlıklı Erişkinde Ciddi Seyirli CMV İnfeksiyonu
(Klimik Dergisi 2007; 20: 95-96)
Erişkin Still Hastalığı: Altı Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 2000; 13: 12-16)
Tetanos Olgularının İmmünizasyon Öyküsü, Klinik Özellikler, Tedavi ve Prognoz Bakımından Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1997; 10: 69-72)
Sekelsiz İyileşen Hiç Aşılanmamış Bir Tetanos Olgusu
(Klimik Dergisi 2013; 26: 31-33)
DOI: 10.5152/kd.2013.08
Sağlıklı Erişkinde Akut Sitomegalovirus Hastalığı: Dört Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 39-42)
DOI: 10.5152/kd.2016.09
Fatal Seyirli Erişkin Tetanosu: Bir Olgu Bildirisi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 200-202)
DOI: 10.5152/kd.2019.43
İnkübasyon Süresi Kısa Olan Bir Jeneralize Tetanos Olgusu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 64-66)
DOI: 10.5152/kd.2018.16
Özgün Araştırma
Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit A Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 19-21)
DOI: 10.5152/kd.2019.06
Erişkinde Kızamık: Farklı Klinik Tabloların İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 15-17)
İntravenöz Madde Bağımlısı Gençlerde Hepatit C Virusu (HCV) İnfeksiyonu: Sosyodemografik Değerlendirme ve HCV Genotip Analizi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 190-194)
DOI: 10.5152/kd.2018.47
Uzlaşı Raporu
Erişkin Bağışıklamasının Hedefindeki Aşılardan Biri Olarak Pnömokok Aşısı: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 2-18)
DOI: 10.5152/kd.2018.2
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 30.09.2019