ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Anne Sütüyle Bulaşma İzlenen Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2011; 24: 126-128)
DOI: 10.5152/kd.2011.31
Kolesistit ve Pansitopeniyle Seyreden Bruselloz: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün İncelenmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 129-131)
DOI: 10.5152/kd.2011.32
Brucella Epididimoorşiti: Beş Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 22-25)
DOI: 10.5152/kd.2010.07
Bruselloza Bağlı Optik Nörit: Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2010; 23: 26-28)
DOI: 10.5152/kd.2010.08
Bruselloza Bağlı Endokardit: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2009; 22: 106-108)
Brucella sp.’nin Neden Olduğu Dalak Apsesi
(Klimik Dergisi 2012; 25: 41-43)
DOI: 10.5152/kd.2012.12
Olekranon Bursiti, Spondilodiskit ve Epididimoorşitle Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 47-49)
DOI: 10.5152/kd.2012.14
Biküspid Aort Kapağı Üzerinde Gelişen Brucella Endokarditi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 128-129)
Akut Karın ve Pansitopeni Tablosu ile Seyreden Bruselloz
(Klimik Dergisi 2008; 21: 31-33)
Parotis Bezi Komşuluğunda Cilt Altı Apsesi ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 117-118)
Komayla Seyreden Bir Nörobruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2006; 19: 36-37)
Brucella melitensis’in Neden Olduğu Bir Prostetik Mitral Kapak Endokarditi Olgusu
(Klimik Dergisi 2005; 18: 75-76)
Perikard Tutulumu Olan Bir Akut Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2005; 18: 77-79)
Akut Prostatit ile Seyreden Seronegatif Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2004; 17: 209-210)
Olekranon Bursiti Saptanan Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2004; 17: 211-213)
Akut Batın Tablosunu Taklit Eden Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 2003; 16: 41-42)
Brucella Orşiti: Dört Olgunun İncelenmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 22-24)
Derin Hemolitik Anemi ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
(Klimik Dergisi 1997; 10: 152-154)
Testis Tümörüyle Karışan Brucella Orşiti
(Klimik Dergisi 2013; 26: 34-36)
DOI: 10.5152/kd.2013.09
Karaciğer Enzim Yüksekliği ve Epigastrik Ağrıyla Kendini Gösteren Bruselloz: Üç Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2014; 27: 30-32)
DOI: 10.5152/kd.2014.08
Brucella Orşiti: Beş Olgu Sunusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 88-91)
Neisseria animaloris’e Bağlı İlk İnfektif Endokardit Olgusu
(Klimik Dergisi 2018; 31: 161-164)
DOI: 10.5152/kd.2018.38
Brucella melitensis’in Neden Olduğu Aort ve Mitral Kapak Endokarditi: Bir Olgu Sunumu
(Klimik Dergisi 2016; 29: 93-94)
DOI: 10.5152/kd.2016.22
Bruselloza Bağlı Peroneal Tenosinovit: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 247-250)
DOI: 10.5152/kd.2018.60
Derleme
Türkiye’de Bruselloz: Genel Bakış
(Klimik Dergisi 2006; 19: 87-97)
Osteoartiküler Bruselloz
(Klimik Dergisi 2011; 24: 76-81)
DOI: 10.5152/kd.2011.18
Özgün Araştırma
Brusellozlu Hastalarda Tedavinin Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 17-20)
Bruselloz: 55 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2006; 19: 13-17)
44 Bruselloz Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2007; 20: 17-19)
Bruselloz: 140 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 101-104)
Brusellozlu 78 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 89-94)
DOI: 10.5152/kd.2010.26
Akut Brusellozlu Hastalarda Akut Faz Reaktanlarının Düzeyi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 48-50)
DOI: 10.5152/kd.2010.15
Bruselloz: 33 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 82-84)
Bruselloz Tedavisinde Siprofloksasin/Rifampisin Kombinasyonunun Etkinliğinin ve Güvenirliğinin Doksisiklin/Rifampisin Kombinasyonununki ile Karşılaştırılması:Prospektif Bir Çalışma
(Klimik Dergisi 1998; 11: 85-87)
İnfektif Endokardit: 58 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2003; 16: 55-62)
Otuz Altı Bruselloz Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 19-21)
Nörobruselloz: 9 Olgunun İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 99-102)
İnsan Kaynaklı Brucella İzolatlarının Tip-Biyotip Tayini ve Epidemiyolojik Olarak İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 103-106)
Brusellozun Tanı ve Takibinde Serum Aglütinasyon Testi ve “Enzyme-Linked Immunosorbent Assay” Yönteminin Yeri
(Klimik Dergisi 2004; 17: 107-112)
Brusellozlu Hastalarda Farklı Tedavi Kombinasyonlarına Bağlı Yan Etkilerin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 205-208)
Bir Eğitim Hastanesinin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde İzlenen 202 Bruselloz Olgusunun Epidemiyolojik Verilerinin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 94-98)
Brucella İnfeksiyonuna Bağlı Spondilit ve Sakroiliit Olgularının Karşılaştırılıması
(Klimik Dergisi 2005; 18: 99-102)
Tüberkülöz, Pyojenik ve Brucella’ya Bağlı Spondilodiskit: 103 Olgunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 80-86)
DOI: 10.5152/kd.2015.15
Brusellozda Kemik Sintigrafisinin …Önemi
(Klimik Dergisi 1998; 11: 92-94)
Çiğköfte Yeme Alışkanlığı ile Brucella İnfeksiyonu Seroprevalansı Arasındaki Dişkinin Araştırılması
(Klimik Dergisi 1999; 12: 104-106)
Şanlıurfa İl Merkezinde Bruselloz Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 11-17)
DOI: 10.5152/kd.2015.03
Bruselloz Tanısı Alan Hastalarda Brucella canis Koinfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2018; 31: 214-217)
DOI: 10.5152/kd.2018.52
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 10.04.2019