ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Tanıda Güçlük Yaşanan Bir Gıda Botulizmi Olgusu
(Klimik Dergisi 2012; 25: 84-86)
DOI: 10.5152/kd.2012.23
İntramüsküler İnjeksiyon Sonrası Gelişen Nekrotizan Fasiit Olgusu ve Literatürün İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: -)
Toksoplazmoz Tanısında ACIF Testin Değeri, IF A ve ELISA ile Karşılaştırılması
(Klimik Dergisi 1996; 9: 36-38)
Geç Tanı Konulan Bir Sıtma Olgusu
(Klimik Dergisi 1998; 11: 48-49)
Derleme
Lanaras’ın Hidroterapi Tekniğiyle Kolera Tedavisi: Tarihten Bir Yaprak
(Klimik Dergisi 2011; 24: 82-85)
DOI: 10.5152/kd.2011.19
Cerrahi Alan İnfeksiyonları
(Klimik Dergisi 2007; 20: 35-46)
Türkiye’de Bruselloz: Genel Bakış
(Klimik Dergisi 2006; 19: 87-97)
İnvazif Fungal İnfeksiyonların Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 118-123)
DOI: 10.5152/kd.2019.53
İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Klinik Özellikler: Aspergilloz, Kandidiyaz ve Mukormikoz
(Klimik Dergisi 2019; 32: 124-127)
DOI: 10.5152/kd.2019.54
İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tanısında Kültür Dışı Yöntemlerin Rolü
(Klimik Dergisi 2019; 32: 131-134)
DOI: 10.5152/kd.2019.56
Solid Organ Nakli Yapılmış Hastalarda İnvazif Fungal İnfeksiyon Tanısı: Nasıl Bir Yol İzlemeli?
(Klimik Dergisi 2019; 32: 140-149)
DOI: 10.5152/kd.2019.58
Antifungal Yönetimi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 150-153)
DOI: 10.5152/kd.2019.59
Hematoloji-Onkoloji Hastalarında İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tedavisi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 168-173)
DOI: 10.5152/kd.2019.62
Solid Organ Nakli Yapılmış Hastalarda İnvazif Fungal İnfeksiyonların Tedavisi
(Klimik Dergisi 2019; 32: 174-176)
DOI: 10.5152/kd.2019.63
Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 38-43)
Hepatit B Virusunun Moleküler Epidemiyolojisi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 56-59)
DOI: 10.5152/kd.2016.14
Özgün Araştırma
Sıtma: 25 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 82-86)
İkinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Sağlık Personeli Arasında Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2018; 31: 88-93)
DOI: 10.5152/kd.2018.23
Türkiye'de Bir Ceza İnfaz Kurumunda HIV Seropozitifliği: Kesitsel Bir Araştırma
(Klimik Dergisi 2018; 31: 132-134)
DOI: 10.5152/kd.2018.31
Kayseri İlinde 2009-2014 Yılları Arasındaki Kuduz Riskli Temasların Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2018; 31: 135-138)
DOI: 10.5152/kd.2018.32
Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Serolojik Tanı Yöntemlerinin Karşılıklı Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 1996; 9: 39-43)
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması
(Klimik Dergisi 2013; 26: 49-53)
DOI: 10.5152/kd.2013.17
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beş Yıllık Menenjit Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2013; 26: 54-57)
DOI: 10.5152/kd.2013.18
Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, B, C ve HIV İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2013; 26: 64-67)
DOI: 10.5152/kd.2013.20
Genişlemiş Spektrumlu β-Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae ile Oluşan Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri ve Mortalite
(Klimik Dergisi 2014; 27: 15-20)
DOI: 10.5152/kd.2014.05
HIV/AIDS Olgularının Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2009; 22: 18-20)
Kliniğimizde 2006-2007 Yılları Arasında Takip Ettiğimiz 20 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 93-96)
Bruselloz: 140 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2008; 21: 101-104)
Bir Eğitim Hastanesinin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde İzlenen 202 Bruselloz Olgusunun Epidemiyolojik Verilerinin İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 94-98)
Kardiyak Cerrahi Ameliyatlardan Sonra Gelişen Hastane İnfeksiyonları: Sürveyans ve Risk Faktörlerinin Analizi
(Klimik Dergisi 2005; 18: 103-109)
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Hastane İnfeksiyonlar›: 2002 Yılı Sonuçları
(Klimik Dergisi 2004; 17: 44-46)
Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatörle İlişkili Pnömonilerin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2004; 17: 117-119)
Otuz Altı Bruselloz Olgusunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2002; 15: 19-21)
Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Febril Nöštropeni Etkenleri
(Klimik Dergisi 2001; 14: 7-9)
HIV İnfeksiyonu: 44 Vakanın Analizi
(Klimik Dergisi 2000; 13: 94-97)
HIV/AIDS’li 36 Olgunun Retrospektif Analizi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 11-16)
DOI: 10.5152/kd.2011.03
Kene Isırması Nedeniyle Başvuran Olguların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının İrdelenmesi
(Klimik Dergisi 2011; 24: 40-43)
DOI: 10.5152/kd.2011.08
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ventilatörle İlişkili Pnömoni Gelişmesine Etki Eden Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2010; 23: 83-88)
DOI: 10.5152/kd.2010.25
Brusellozlu 78 Olgunun Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 89-94)
DOI: 10.5152/kd.2010.26
İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Olgularda Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2010; 23: 100-104)
DOI: 10.5152/kd.2010.28
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Erken Ribavirin Kullanımının Fataliteye Etkisi
(Klimik Dergisi 2010; 23: 6-9)
DOI: 10.5152/kd.2010.03
Şanlıurfa İl Merkezinde Bruselloz Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2015; 28: 11-17)
DOI: 10.5152/kd.2015.03
2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
(Klimik Dergisi 2016; 29: 60-64)
DOI: 10.5152/kd.2016.15
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi İçin Yeni Bir Endemik İl: Aydın
(Klimik Dergisi 2017; 30: 9-14)
DOI: 10.5152/kd.2017.02
Enterokok Bakteriyemilerinde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(Klimik Dergisi 2016; 29: 65-70)
DOI: 10.5152/kd.2016.16
HIV/AIDS Hastalarında Sifilis Koinfeksiyonu Seroprevalansı ve Risk Faktörleri
(Klimik Dergisi 2019; 32: 161-164)
DOI: 10.5152/kd.2019.35
Doksan Altı Bruselloz Olgusu: Retrospektif Bir Değerlendirme
(Klimik Dergisi 2019; 32: 168-173)
DOI: 10.5152/kd.2019.37
Zonguldak Bölgesinde Kömür Madeni İşçilerinde Leptospiroz Seroprevalansı
(Klimik Dergisi 2019; 32: 174-177)
DOI: 10.5152/kd.2019.38
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019