Klimik Dergisi
Özgün Araştırma

HIV/AIDS Hastalarında Sifilis Koinfeksiyonu Seroprevalansı ve Risk Faktörleri

1.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32: 161-164
DOI: 10.5152/kd.2019.35
Okunma: 1031 İndirilme: 516 Online Yayın Tarihi: 24 Ekim 2019

Amaç: HIV infeksiyonu ve sifilis birlikteliği son yıllarda özellikle erkekler arasında seksle bulaşma sonucunda artış göstermektedir. Kliniğimizce takip edilen hastalar arasında HIV/sifilis koinfeksiyonu sıklığını, risk faktörlerini, bu hastalıkların kontrolü amacıyla inceledik.

Yöntemler: Haziran 2015-Ağustos 2018 tarihleri arasında izlenen toplam 384 HIV ile infekte hastanın, yaş, cinsiyet, milliyet, evlilik durumu, eğitim düzeyi, HIV ve sifilis bulaşma yolları gibi sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra CD4 T lenfositi sayısı, HIV viral yükü, yarı kantitatif “rapid plasma reagin” ve Treponema pallidum hemaglütinasyon essey testleri gibi laboratuvar parametreleri incelendi.

Bulgular: 384 HIV ile infekte hastadan 97 (%25)’si sifilis koinfeksiyonu tanısı aldı. HIV ile infekte olanların %85’i erkekti; HIV/sifilis koinfeksiyonu olanların ise %93’ü erkekti (p=0.023). Muhtemel bulaşma yolunu, HIV infeksiyonu olanlarda %41 heteroseksüel, %34 homoseksüel ilişki; HIV/sifilis koinfeksiyonu olanlarda ise %37 heteroseksüel, %55 homoseksüel ilişki oluşturdu (p=0.000).

Sonuçlar: HIV ile infekte hastalarda sifilis taramasının; sifilisle infekte hastalarda ise HIV taramasının yapılması gerekmektedir. HIV/sifilis koinfeksiyonununda özellikle homoseksüel ilişki bir risk faktörüdür. İleri yaşlarda da sifilis görülme riski yüksek olduğundan, erken tanı konulması ve bulaşmanın engellenmesi için, HIV ve sifilis taramaları tüm yaş gruplarında artırılmalıdır. Klimik Dergisi 2019; 32(2): 161-4.

 

Cite this article as: Sarıgül F, Üser Ü, Öztoprak N. [Seroprevalence and risk factors in HIV/AIDS patients coinfected with syphilis]. Klimik Derg. 2019; 32(2): 161-4. Turkish.

Ekler
ENGLISH
ISSN1301-143X EISSN 1309-1484