ISSN 1301-143X | E-ISSN 1309-1484
Anahtar Kelime İndex
adenovirus 67
Aeromonas hydrophila. 99
ampiyem 102
antibiyotik duyarlılığı. 71
antibiyotik duyarlılık testi 3557
antimikrobik duyarlılığı 29
Antiretroviral ajanlar 13
antiviral ajanlar. 96
apse 99
aşı 46
ateş. 93
bağışıklama. 19
biyofilmler 22
Brucella melitensis 105
CLSI 35
Deri ve yumuşak doku infeksiyonları 99
Diyabetik ayak 84
DRESS sendromu 93
Dünya Sağlık Örgütü 2
el hijyeni 2
Empyema necessitatis 102
Enterokoklar 35
EUCAST. 35
Febril nötropeni 71
fistülizasyon. 102
Francisella tularensis 78
fusidik asid 52
Gastroenterit 67
genital bölge tutulumu 96
Hastalık salgınları 62
hepatit A 19
Hepatit B 19
Herpes zoster 96
HIV 13
ilaç direnci. 405784108
ilaç kombinasyonları 29
immünokromatografik test. 67
immünolojik yanıt 13
İnfeksiyon önleme ve kontrolü 2
insidans. 78
kaplıca 99
Kesici ve delici alet yaralanmaları 8
Kistik fibroz 22
Kolistin 57
Kronik hepatit B 4
kültür 71
MALDI-TOF MS 105
mesleki temas 8
metisiline dirençli Staphylococcus aureus. 52
moksifloksasin 29
Mycoplasma hominis 40
Neisseria gonorrhoeae 108
nükleo(z)tid analogları 4
polimeraz zincir reaksiyonu 78
Prokalsitonin 93
Pseudomonas aeruginosa. 22
Roseomonas gilardii 105
rotavirus 67
sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar. 2
sağlık personeli. 846
Samsun 62
seftazidim. 29
selülit 99
seroloji 78
Seroprevalans 46
ß-laktam dışı antibiyotikler 52
Stenotrophomonas maltophilia 29
Streptococcus intermedius 102
tedavi kesilmesi 4
tularemi 78
tularemi. 62
Türkiye. 90
Ureaplasma urealyticum 40
üniversal sağlık kapsamı 2
virolojik yanıt. 13
Zika virusu 90
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Yazar Köşesi
Sık Sorulan Sorular
Anket
AVES | Copyright © 2019 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği| Son Güncelleme: 01.11.2019